Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dúha

Krátky opis
Spoznajte s nami príbeh jedného macka, ktorý počas dňa zažíva množstvo dobrodružstiev.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dúha

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
24.11.2017

Popis projektu

Spoznajte s nami príbeh jedného macka, ktorý počas dňa zažíva množstvo dobrodružstiev. Počas predstavenia sa deti zoznámia s rôznymi materiálmi, čo prispeje k rozvoju ich jemnenej motoriky. Kratučký príbeh o medveďovi rozvinie ich fantáziu. Vďaka týmto dvom aspektom už od útleho veku cibríme kreativitu u detí.

Tešíme sa na Vás na https://www.facebook.com/events/512368972452823/?acontext=%7B%22ref%22%3A1%2C%22source%22%3A1%2C%22page_id_source%22%3A1625288314350047%2C%22sid_create%22%3A%221442652648%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22admin_banner%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22create_dialog%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22copy_create_dialog%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&ref=1&source=1&page_id_source=1625288314350047&sid_create=1442652648&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22admin_banner%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22copy_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1" data-hovercard="/ajax/hovercard/event.php?id=512368972452823&extragetparams=%7B%22ref%22%3A1%2C%22source%22%3A1%2C%22page_id_source%22%3A1625288314350047%2C%22sid_create%22%3A%221442652648%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22admin_banner%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22create_dialog%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22copy_create_dialog%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%2C%22directed_target_id%22%3A1460252287425685%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Zimná edícia kid. shop up v Starej Tržinici o 11:00.

Hrajú: Lucia Hívešová a Leona Tešinská

Predstavenie je vhodné pre deti vo veku 0,5 - 3 rokov. 

https://www.facebook.com/events/512368972452823/?acontext=%7B%22ref%22%3A1%2C%22source%22%3A1%2C%22page_id_source%22%3A1625288314350047%2C%22sid_create%22%3A%221442652648%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22admin_banner%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22create_dialog%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22copy_create_dialog%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&ref=1&source=1&page_id_source=1625288314350047&sid_create=1442652648&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22admin_banner%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22copy_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-lynx-mode="async" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">www.divadlofi.com

Z verejných zdrojov podporil https://www.facebook.com/events/512368972452823/?acontext=%7B%22ref%22%3A1%2C%22source%22%3A1%2C%22page_id_source%22%3A1625288314350047%2C%22sid_create%22%3A%221442652648%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22admin_banner%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22create_dialog%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22copy_create_dialog%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22permalink%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&ref=1&source=1&page_id_source=1625288314350047&sid_create=1442652648&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22admin_banner%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22create_dialog%22%2C%22mechanism%22%3A%22copy_create_dialog%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1486436734982250&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A1460252287425685%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" id="js_3h" aria-controls="js_3i" aria-haspopup="true" aria-describedby="js_3j" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fond na podporu umenia a Ars Bratislavensis.

Názov prímateľa
Divadlo FÍ

Celkový rozpočet:
1 850,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €