Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Účasť na stretnutí členov Europe Jazz Network

Krátky opis
Občianske združenie Na´Conxypan sa zúčastní stretnutia pracovnej skupiny EJN (Europe Jazz Network) s názvom Working Group for Agents, Managers and Presenters ( pracovná skupina agentúr, manažmentov a promotérov) počas medzinárodného jazzového veľtrhu Jazzahead!
Fotogaléria
Názov podujatia
Stretnutie pracovnej skupiny agentúr, manažmentov a promotérov Europe Jazz Network

Miesto konania
Nemecko

Termín konania
01.04.2017 - 30.04.2017

Popis projektu
Občianske združenie Na´Conxypan sa zúčastní stretnutia pracovnej skupiny EJN (Europe Jazz Network) s názvom Working Group for Agents, Managers and Presenters ( pracovná skupina agentúr, manažmentov a promotérov) počas medzinárodného jazzového veľtrhu Jazzahead!
Termín konania: 27. apríl 2017
Miesto: Messe Bremen, Brémy, Nemecko
Zasadnutie bude moderované predsedníčkou EJN, Ros Rigby a jedným z členov predsedníctva EJN, Jan Ole Otnaes (Managing Director, Nasjonal Jazzscene, Oslo).
Témy zasadnutia pracovnej skupiny:
  • Príklady spolupráce medzi agentúrami/manažmentami a promotérmi 
  • Možnosti využitia webovej stránky EJN pre agentúry a manažmenty - novinky o plánovaných a prebiehajúcich koncertných aktivitách, atď.
  • Digitálny záznam a prenos jazzových koncertov pomocou streamingových technológií - výmena skúseností a možnosti spolupráce
  • Zdieľanie informácií - príspevky na cestovné náklady vystupujúcim umelcom
  • Školenia a ďalšie formy vzdelávania pre agentov a manažérov - možnosti, výmenné akcie
Účasť predstaviteľov Občianskeho združenia Na´Conxypan na stretnutí pracovnej skupiny EJN počas jazzového veľtrhu Jazzahead! Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Názov prímateľa
Občianske združenie Na´conxypan

Celkový rozpočet:
1 609,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €