Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Krátky opis
Podujatie Poetické premeny si kladie za cieľ rozširovanie poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a réžii divadiel poézie. Aktivitou chceme prispieť k rozvíjaniu kultúry umeleckého slova v interpretačnej podobe, osobnosti študentov, vyššej úrovne naštudovaných inscenácií, využitiu poznatkov na skvalitnenie kultúrneho života v regióne. Cieľovými skupinami sú študenti stredných a vysokých škôl.
Fotogaléria
Názov podujatia
Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
16.11.2017

Popis projektu

Dňa 16.11.2017 sa v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove stretli študenti z prešovských, staroľubovnianskych a sabinovských stredných škôl na podujatí Deň v divadle s Poetickými premenami. Podujatie podporené Fondom pre podporu umenia bolo tretím stretnutím, ktoré dávalo priestor pre rozvoj nielen hereckých, réžijných daností mladých talentovaných študentov, ale najmä chcelo ukázať mnohotvárnosť práce s umeleckým textom – s poéziou, ktorá vo svojej mnohorakosti dáva priestor aj na divadelné spracovanie v podobe divadiel poézie. Novembrové stretnutie bolo venované bájkam, ktorých nadčasovosť oslovila aj súčasných -násť ročných, ktorí na stretnutí vytvorili fragment budúceho predstavenia Nové bájkovo.

Štvrté, záverečné stretnutie sa uskutoční 27. 11.2017 opäť v Divadla Jonáša Záborského.

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
1 300,00 €

Výška podpory:
1 200,00 €