Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dragúni - FolkLab

Krátky opis
FolkLab (folkórne laboratórium) je nová umelecko-vzdelávacia platforma založená občianskym združením Dragúni v záujme sieťovania umelcov a odborníkov aktívne pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, interpretačného, choreografického, divadelného, performatívneho i vizuálneho umenia, dizajnu, hudobnej kompozície, či umeleckého marketingu, médií a komunikácie v národnom i medzinárodnom kontexte.
Fotogaléria
Názov podujatia
FolkLab Vol: 1 JAzyk

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.06.2018 - 30.06.2019

Popis projektu

FolkLab vytvára podmienky k vzájomnej výmene skúseností a vedomostí aktérov pôsobiacich v rôznych oblastiach umenia s cieľom zužitkovať a aplikovať ich kreatívny a vedomostný potenciál v rámci vzdelávacích i tvorivých aktivít. Ambíciou projektu je iniciovať vzájomnú interakciu a novú tvorbu tak, aby umelecká realizácia talentovaných mladých tvorcov mohla prebiehať v profesionálnych podmienkach s možnosťou využitia mentorského dohľadu a konzultácií osobností z radov významných a skúsených umelcov a odborníkov z praxe. http://www.folklab.sk">www.folklab.sk

Folklab má dve časti edukatívnu a performatívnu.

Verejná prezentácia performatívnej časti FolkLabu bola je rozdelená do dvoch častí:

Prvé uvedenie 9. júna 2019 vo forme  performatívnej umeleckej prezentácie M. Bednárovej počas Bartislava Design Week.

Druhé uvedenie celej hudobno - tanečnej produkcie sa koná 20 júna 2019  v Novej Cvernovke - Bratislava o 20.00h

Námet: B. Morongová, F. Morong 
Réžia: Jozef Koleják
Supervízia: Fero Morong

JAzyk
„Čo som...to som...“

Časť 1:
Choreografia: Aron Mitu Tesfaye, Agáta Krausová
Tanečná interpretka: Aron Mitu Tesfaye
Hudobná úprava a interpretácia: Thierryi Ebam, Ján Kružliak
Pohybová príprava: Agáta Krausová

Časť 2:
Choreografia a pohybová príprava: Barbora Morongová, Barbara Randušková
Hudba: Jureš Líška, Martin "Majlo" Štefánik, Muzička
Spev: Ela Tolstová
Kostýmy: Michaela Bednárová – Puojd ai.

Časť 3:

Choreografia a pohybová príprava: Marek Sabol, Fero Morong, Juraj Korec

Hudba: autentické nahrávky, hudobná úprava: Ján Kružliak

časť 4:
Diskusia

Performatívna Jam Session - Folk&bass OrchestraThierry Ebam ai.

Názov prímateľa
DRAGÚNI

Celkový rozpočet:
41 200,00 €

Výška podpory:
35 000,00 €