Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Komorné koncerty v slovenských mestách

Krátky opis
Dve z najvýraznejších slovenských hudobných osobností súčasnosti, fenomenálny huslista Milan Paľa a klavírny virtuóz Ladislav Fančovič, odohrajú koncert venovaný prezentácii nového CD s kompletom sonát pre husle a klavír od E. H. Griega. Mirbachov palác o 10:30 hod.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nedeľné matiné - Paľa / Fančovič

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
25.06.2017

Popis projektu

Dve z najvýraznejších slovenských hudobných osobností súčasnosti, fenomenálny huslista Milan Paľa a klavírny virtuóz Ladislav Fančovič, odohrajú koncert venovaný prezentácii nového CD s kompletom sonát pre husle a klavír od E. H. Griega.

Títo dvaja medzinárodne etablovaní umelci, ktorí radi a často búrajú zaužívané predstavy o interpretácii vážnej hudby, už spolupracujú vyše 15 rokov a vydali napríklad vynikajúci album s kompletným dielom Eugena Suchoňa pre husle a klavír, komplet troch husľových sonát od Johannesa Brahmsa či mimoriadny komplet štyroch CD so všetkými husľovými sonátami od L. van Beethovena.

Ich naštudovanie prináša nový pohľad na tvorbu týchto autorov a odkrýva nepoznané možnosti interpretácie týchto technicky vysoko náročných sonát.

PROGRAM:
Edward Grieg: Sonata pre husle a klavir c.1 F dur op.8
Allegro con brio
Allegretto quasi Andantino
Allegro molto vivace

Ivan Hrušovský: Sonáta d mol pre husle a klavir (1956)

Edward H. Grieg: Sonata pre husle a klavir c.2 G dur op.13
Lento doloroso: Allegro vivace
Allegretto tranquillo
Allegro animato

Milan Paľa https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATO87gwTcy6Q5PU0sQZktKPry6SJcJSy4Z5KDFoZCMmrbVpiR6d_mKTvhOYG4jarH_0JB15Nc5OuWEMG8GEWWZNauuTS2BrXKSrOEE0TtUv5qkVRJ1-R3T8xXxqqRF5NmfOtl3TtfWPs_f9aiRbX6pjqYzPPm76TI0vzsPbXSb8KMw" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="async">https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATO87gwTcy6Q5PU0sQZktKPry6SJcJSy4Z5KDFoZCMmrbVpiR6d_mKTvhOYG4jarH_0JB15Nc5OuWEMG8GEWWZNauuTS2BrXKSrOEE0TtUv5qkVRJ1-R3T8xXxqqRF5NmfOtl3TtfWPs_f9aiRbX6pjqYzPPm76TI0vzsPbXSb8KMw" Ladislav Fančovič https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATO87gwTcy6Q5PU0sQZktKPry6SJcJSy4Z5KDFoZCMmrbVpiR6d_mKTvhOYG4jarH_0JB15Nc5OuWEMG8GEWWZNauuTS2BrXKSrOEE0TtUv5qkVRJ1-R3T8xXxqqRF5NmfOtl3TtfWPs_f9aiRbX6pjqYzPPm76TI0vzsPbXSb8KMw" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="async">https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATO87gwTcy6Q5PU0sQZktKPry6SJcJSy4Z5KDFoZCMmrbVpiR6d_mKTvhOYG4jarH_0JB15Nc5OuWEMG8GEWWZNauuTS2BrXKSrOEE0TtUv5qkVRJ1-R3T8xXxqqRF5NmfOtl3TtfWPs_f9aiRbX6pjqYzPPm76TI0vzsPbXSb8KMw"
Koncert z verejných zdrojov podporil https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATO87gwTcy6Q5PU0sQZktKPry6SJcJSy4Z5KDFoZCMmrbVpiR6d_mKTvhOYG4jarH_0JB15Nc5OuWEMG8GEWWZNauuTS2BrXKSrOEE0TtUv5qkVRJ1-R3T8xXxqqRF5NmfOtl3TtfWPs_f9aiRbX6pjqYzPPm76TI0vzsPbXSb8KMw" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1486436734982250&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A814682055352687%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Fond na podporu umenia

Názov prímateľa
Občianske združenie Spoločnosť priateľov dobrej hudby

Celkový rozpočet:
16 725,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €