Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Komorné koncerty v slovenských mestách

Krátky opis
Dve z najvýraznejších slovenských hudobných osobností súčasnosti, fenomenálny huslista Milan Paľa a klavírny virtuóz Ladislav Fančovič, odohrajú koncert venovaný náročným sonátam pre klavír a husle od Ludwiga van Beethovena. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave. Začiatok o 19:00 hod.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dni Bruna Waltera - Paľa / Fančovič - Husľové sonáty

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
06.09.2017

Popis projektu

Dve z najvýraznejších slovenských hudobných osobností súčasnosti, fenomenálny huslista Milan Paľa a klavírny virtuóz Ladislav Fančovič, odohrajú koncert venovaný náročným sonátam pre klavír a husle od Ludwiga van Beethovena.

VSTUP VOĽNÝ ALE TREBA SA VOPRED NAHLÁSIŤ NA E-MAILOVEJ ADRESE tickets@brunowaltermusiktage.eu

Títo dvaja medzinárodne etablovaní umelci, ktorí radi a často búrajú zaužívané predstavy o interpretácii vážnej hudby, už spolupracujú vyše 15 rokov a vydali napríklad vynikajúci album s kompletným dielom Eugena Suchoňa pre husle a klavír, komplet troch husľových sonát od Johannesa Brahmsa či mimoriadny komplet štyroch CD so všetkými husľovými sonátami od L. van Beethovena.

Ich naštudovanie prináša nový pohľad na tvorbu týchto autorov a odkrýva nepoznané možnosti interpretácie týchto technicky vysoko náročných sonát.

PROGRAM:
L. van Beethoven: Sonáty pre klavír a husle č.2 a č.9

Milan Paľa https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATMvraLm5_BDAj1gwQWbY0PTLASz6t1VGHqAi625tYIVlq0YC5ZHETX7Q_ThdAo-MCY8XFO0Y_zltRGOR4boOzegulvmaZbREGqIJvofRTPWdPU9-wEwb7BPKecnMRp7-1DPUTbhKWl33qgf_B3mcAirPiVbtlt17q2eXcYrtK9_kg" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="async">https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATMvraLm5_BDAj1gwQWbY0PTLASz6t1VGHqAi625tYIVlq0YC5ZHETX7Q_ThdAo-MCY8XFO0Y_zltRGOR4boOzegulvmaZbREGqIJvofRTPWdPU9-wEwb7BPKecnMRp7-1DPUTbhKWl33qgf_B3mcAirPiVbtlt17q2eXcYrtK9_kg" Ladislav Fančovič https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATMvraLm5_BDAj1gwQWbY0PTLASz6t1VGHqAi625tYIVlq0YC5ZHETX7Q_ThdAo-MCY8XFO0Y_zltRGOR4boOzegulvmaZbREGqIJvofRTPWdPU9-wEwb7BPKecnMRp7-1DPUTbhKWl33qgf_B3mcAirPiVbtlt17q2eXcYrtK9_kg" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="async">https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATMvraLm5_BDAj1gwQWbY0PTLASz6t1VGHqAi625tYIVlq0YC5ZHETX7Q_ThdAo-MCY8XFO0Y_zltRGOR4boOzegulvmaZbREGqIJvofRTPWdPU9-wEwb7BPKecnMRp7-1DPUTbhKWl33qgf_B3mcAirPiVbtlt17q2eXcYrtK9_kg"
Záštitu nad koncertom prevzal veľvyslanej Rakúskej republiky, Wilhelm Pfeistlinger a Jack Martin Händler.
Koncert z verejných zdrojov podporil https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.milanpala.com%2F&h=ATMvraLm5_BDAj1gwQWbY0PTLASz6t1VGHqAi625tYIVlq0YC5ZHETX7Q_ThdAo-MCY8XFO0Y_zltRGOR4boOzegulvmaZbREGqIJvofRTPWdPU9-wEwb7BPKecnMRp7-1DPUTbhKWl33qgf_B3mcAirPiVbtlt17q2eXcYrtK9_kg" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1486436734982250&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A1829882393694575%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Fond na podporu umenia

Názov prímateľa
Občianske združenie Spoločnosť priateľov dobrej hudby

Celkový rozpočet:
16 725,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €