Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Komorné koncerty v slovenských mestách

Krátky opis
Komárňanský komorný orchester - Komáromi Kamarazenekar Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola Mestské kultúrne stredisko – Városi Művelődési Központ 30.10.2017 o 18.00 - 2017. október 30-án 18.00 Podunajské múzeum – Duna Menti Múzeum
Fotogaléria
Názov podujatia
Komárňanský komorný orchester, Ladisav Fančovič

Miesto konania / kraj
Komárno / Komárno

Termín konania
30.10.2017

Popis projektu

Komárňanský komorný orchester - Komáromi Kamarazenekar
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola
Mestské kultúrne stredisko – Városi Művelődési Központ

30.10.2017 o 18.00 - 2017. október 30-án 18.00
Podunajské múzeum – Duna Menti Múzeum

Program:
Haydn – Mozart – Beethoven

Sólo – szóló: https://www.facebook.com/fanzowitz" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=1056228441&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A136375647014497%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Ladislav Fanzowitz
Diriguje – Vezényel: MEDVECZKY Szabolcs
Vstupné – Belépő: 3,- €
Predpredaj MsKS Komárno – Jegyelővétel a VMK-ban

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017, https://www.facebook.com/fanzowitz" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1486436734982250&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A136375647014497%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Fond na podporu umenia a Mesta Komárna.

Názov prímateľa
Občianske združenie Spoločnosť priateľov dobrej hudby

Celkový rozpočet:
16 725,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €