Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nahrávka CD s názvom "V Hriňovej som narodený"

Krátky opis
Dňa 16.06.2019 o 15:00 Folklórny súbor Hriňovčan pokrstí a do života uvedie svoje prvé hudobné CD s názvom "V Hriňovej som narodený". Počas podujatia sa predstavia speváci, sólisti a hudobníci FS Hriňovčan s hudobnými a speváckymi vstupmi. Súčasťou podujatia budú takisto aj tanečné vstupy, ktoré spestria a obohatia program krstu. Krstným otcom nového CD sa stane p. Ján Hronček, známi Hriňovský primáš, zakladateľ ľudovej hudby Hrončekovci a autor niekoľkých CD s piesňami z Hriňovej a okolia.
Fotogaléria
Názov podujatia
V Hriňovej som narodený

Miesto konania / kraj
Hriňová / Detva

Termín konania
16.06.2019 - 16.06.2020

Popis projektu

Po úspešnom absolvovaní 45. výročia od založenia FS Hriňovčan v roku 2017, sme sa v roku 2018 rozhodli zrealizovať projekt

nahrávky CD nosiča.  Naším cieľom je vydanie hudobného CD s výberom piesní z Podpoľania v podaní členov FS Hriňovčan,

jeho spevákov a muzikantov ľudovej hudby pôsobiacej pri súbore. Pre realizáciu tohto projektu sme sa rozhodli najmä preto,

že folklórny súbor Hriňovčan, ako nositeľ a uchovávateľ ľudovej tradície v meste, vo svojej histórii ešte nikdy nevydal CD nosič

či MC kazetu s nahrávkami ľudových piesní, ktoré uchováva a interpretuje. Postupne s modernizáciou spoločnosti a s nástupom

globalizácie sa ľudová pieseň čoraz viac vytráca zo života ľudí aj na Podpoľaní. Najmä mladí ľudia strácajú záujem o ľudové

piesne, ktoré nahrádza „populárna hudba“. Preto si myslíme, že je dôležité zachytiť ľudové piesne na CD a uchovať ich tak

pre budúce generácie. K tomu, aby sme tento cieľ naplnili, sme si vyhradili skúšky, na ktorých sme sa venovali výlučne nácviku

spevu a interpretácii jednotlivých piesní. Na samotnú nahrávku a spracovanie zvukového záznamu hudby a piesní sme si

objednali odborníkov, ktorí sa tejto činnosti venujú a im sme zverili aj samotnú výrobu a produkciu CD nosičov. CD bude určené

pre širokú laickú i odbornú verejnosť a bude voľne predajné vo vybraných predajniach a kníhkupectvách.

Názov prímateľa
Bystrô

Celkový rozpočet:
6 350,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €