Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Be SpectACTive! 2 - Divadelná Nitra (1. časť)

Krátky opis
zverejnenie Výzvy pre umelcov prostredníctvom profilov Asociácie súčasného divadla: "Divadelné DOSKY" na sociálnych sieťach Facebook a Instagram
Fotogaléria
Názov podujatia
Výzva pre slovenských umelcov na tvorbu

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
09.05.2019

Popis projektu

• TVORIVÍ DIVADELNÍCI WANTED •
Ste, alebo dáte dokopy max. 6-členný tím zložený z nadšených divadelníkov, tanečníkov, výtvarníkov, hudobníkov, bábkarov alebo pantomímcov a máte chuť vytvoriť predstavenie, s ktorým by ste vycestovali do Belgicka, Írska a Slovinska? Svoju hru by ste odpremierovali na festivale https://scontent.fbts4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/59816203_2351340551811733_7059905853473685504_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fbts4-1.fna&oh=2136639a8ce8a05725c28cb4776c9eb6&oe=5D9CE5C5" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=133138746717910&extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARB_bSMUicnOVFQbLZBJU9fKFQeyAI1We6jNnPLHXIClAICRY2xiW9wMmCT_vEvxktQVIpDO2zxwNwTU%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; text-decoration: none; font-family: inherit;">Divadelná Nitra2020 

Názov prímateľa
Asociácia Divadelná Nitra

Celkový rozpočet:
24 460,00 €

Výška podpory:
7 110,00 €