Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

II. Spev spája nás 2017 - krajská súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov

Krátky opis
Podujatie je pripravované v rámci Trnavského samosprávneho kraja na základe propozícií Národného osvetového centra v Bratislave s dvojročnou periodicitou. Festivalu sa zúčastnia zbory zo 7 okresov. Cieľom projektu je vzájomná konfrontácia dospelých speváckych zborov Trnavského kraja. Z dôvodu povzbudenia aj ostatných speváckych zborov, ktoré si ešte netrúfajú súťažiť, bude aj kategória nesúťažných vystúpení. Po podujatí prebieha worhshop a rozborový seminár pre dirigentov. Dvojjazyčné poduja
Fotogaléria
Názov podujatia
II. Spev spája nás 2017 - krajská súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov, odborný seminár

Miesto konania / kraj
Dunajská Streda / Dunajská Streda

Termín konania
01.06.2017 - 30.06.2017

Popis projektu

II. Spev spája nás 2017 - krajská súťažná prehliadka dospelých speváckych zborov je pripravovaná v rámci Trnavského
samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vzájomná konfrontácia dospelých speváckych zborov Trnavského kraja. Z dôvodu
povzbudenia aj ostatných speváckych zborov, ktoré si ešte netrúfajú súťažiť, bude aj kategória nesúťažných vystúpení.
Súťaže sa môžu zúčastniť v kategórii veľkých zborov spevácke zbory mužské, ženské alebo miešané, v ktorých počet
spevákov presahuje počet 24, no maximálne 45,v kategórii komorných zborov je predpísaný počet členov od 14 do 24 a
vokálne ansámble / počet spevákov do 12 /. Účinkujú zbory okresov Trnava, Galanta, Piešťany, Hlohovec, Skalica, Senica a
Dunajská Streda. Počet vystupujúcich - cca 220, Miesto: Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede.

Názov prímateľa
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Celkový rozpočet:
3 371,00 €

Výška podpory:
3 200,00 €