Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovenská kultúra a vplyvy českej a maďarskej kultúry (k 100. výročiu vzniku ČSR a zániku Uhorského kráľovstva)

Krátky opis
Pri príležitosti 100. výročia zániku Uhorského kráľovstva a zároveň vzniku 1. Československej republiky Inštitút pre kultúrnu politiku zorganizoval okrúhly stôl expertov, ktorí sa zaoberali vplyvom maďarskej a českej kultúry na slovenskú a naopak. Spracovaný výstup súhrnom vystúpení expertov je k dispozícii na stránke ikp.sk (Knižnica) a môže byť inšpiráciou pre ďalšie interdisciplinárne výskumy, ktoré pomôžu zaradiť slovenskú kultúru medzi kultúry Strednej Európy.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovenská kultúra a vplyvy českej a maďarskej kultúry (k 100. výročiu vzniku ČSR a zániku Uhorského kráľovstva) - okrúhly stôl

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.06.2018 - 28.02.2019

Popis projektu

V roku 100.výročia vzniku Československej republiky v roku 1918 oslavovali médiá, vlády a väčšina projektov vznik nového štátu. Projekt Inštitútu kultúrne politiky sa zameral na význam monarchie a Uhorského kráľovstva, ktoré v roku 1918 zanikli, ale ich vplyv a najmä vplyv všetkých národov, ktoré ich stáročia obývali, nezanikol tak jednoducho, ako politická štruktúra monarchie. Projekt Okrúhleho stola troch hlavných národov strednej Európy - Maďarov, Čechov a Slovákov - sa pokúsil o mapovanie vplyvov kultúry týchto národov vzájomne na seba pred rozpadom a po ňom. Účastníci debaty okolo okrúhleho stola sa zhodli na tom, že kultúra nenasleduje v krátkom slede politickú štruktúru a vplyv kultúrnej produkcie, jazyka, osobností kultúry pretrvával a svojím spôsobom dodnes pretrváva najmä v kultúrnych centrách, V Budapešti, Prahe i Bratislave. Považujeme za potrebné , aby sme nezabúdali, že naše kultúry sa navzájom veľmi plodne obohacovali vo všetkých druhom umenia a prekračovali bariéry i jazykové hranice.

IKP pozval do diskusie osobnosti, ktoré sa poznali, ale už dlhšie medzi sebou nekomunikovali a vyjadrili veľkú radosť, že sa mohli zase stretnúť. Výnimočnosťou bolo, že sa hovorilo bez tlmočníkov, pretože maďarskí hostia hovorili všetci po slovensky a pokiaľ mali problém s češtinou, pomohli sme im my, zo Slovenska. Debata mala preto spád a nestala sa len výmenou referátov, ale skutočnou diskusiou na tému vzájomného vplyvu.

Okrúhly stôl v tomto formáte ukázal životaschopnosť podobných projektov a účastníci konštatovali, že je škoda, že sa nemajú možnosť stretávať častejšie a dokonca, že by stálo za to, aby vznikla publikácia, ktorá by zmapovala podrobnejšie vzájomné kultúrne vplyvy aj v mene otupenia predsudkov a mýtov, ktoré panujú aj medzi niektorými kultúrnymi dejateľmi a politikmi.

Pomohlo by to otupiť atmosféru podozrievania a nacionalistické prejavy medzi tromi štátmi, obývaných národmi, ktoré kedysi tvorili jeden politický celok.

Okrúhly stôl sa konal v utorok 11. decembra 2018 v Pistoriho paláci v Bratislave. Medzi diskutujúcimi okolo okrúhleho stola boli pozvané osobnosti predovšetkým z akademického prostredia zo Slovenskej Republiky, Maďarska a Českej Republiky:

Márta Fülöpová (SK), Evžen Gál (CZ), Rudolf Chmel (SK), Csaba Gy. Kiss (HU), Istvan Kollai (HU), , Lubomír Machala (CZ), Radoslav Passia (SK) a Peter Salner (SK). Diskusiu okolo okrúhleho stola moderovala Magda Vášáryová.

Debata bola otvorená pre pozvaných hostí na pozvánky, aby sme sa vyhli prípadným nacionalistickým excesom. Hostia s pozvánkami mohli voľne prichádzať a odchádzať podľa svojich záujmov. Debata bola nahratá a prepísaná a po autorizácii účastníkmi debaty bude zverejnená na našej webovej stránke. Bude veľkým prínosom pre akademickú obec a kultúrnych pracovníkov, ako aj umelcov. Veríme, že povzbudí diskusiu na zaujímavé témy, ktoré sa v debate otvorili.

Názov prímateľa
VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku

Celkový rozpočet:
4 540,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €