Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

EU-DNA III. (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association 2018)

Krátky opis
Projekt EU-DNA (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association) vznikol z presvedčenia, že „genetickou“ podstatou akejkoľvek výmeny názorov, skúseností a inšpirácie sú medzinárodné kontakty a vzťahy. Na pôde Asociácie Divadelná Nitra (ADN/DNA) preto vznikol projekt, ktorého zámerom je prostredníctvom Asociácie prepojiť slovenských divadelných profesionálov s Európou (EU).
Fotogaléria
Názov podujatia
CESTA _ TRAFÓ

Miesto konania
Maďarsko

Termín konania
22.04.2018

Popis projektu

Projekt vychádza z dlhodobej snahy Asociácie prekračovať hranice Slovenska, rozvíjať medzinárodné kontakty, stimulovať koprodukčné projekty a kontakty medzi slovenskou a zahraničnou divadelnou scénou.Hlavnými nástrojmi na zabezpečenie týchto cieľov sú mobility a networking.

Tento projekt sa koná s úspechom len od roku 2016, no doposiaľ sa uskutočnilo už 51 zahraničných mobilít.

Zámerom ciest je na jednej strane mapovanie zahraničných divadelných scén, sprostredkovanie informácií o nich slovenskej verejnosti, ako aj vytváranie nových kontaktov a networking a na druhej strane a v nemalej miere ide o sprostredkúvanie prezentovania slovenskej divadelnej tvorby na medzinárodných fórach, na divadelných scénach v zahraničí. Preto je jednou z priorít projektu aj rozvoj spolupráce s Medzinárodnou sieťou pre performatívne umenie IETM.

Názov prímateľa
Asociácia Divadelná Nitra

Celkový rozpočet:
7 020,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €