Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nácvik a predvedenie nového tanečného diela

Krátky opis
Hlavným cieľom projektu je podporiť aktivity Detského folklórneho súboru Zsivajos - vznik, nácvik novej choreografie a jej predstavenie pred obecenstvom. Pre dosiahnutie cieľa zabezpečíme choreografa, ľudovú kapelu na sprevádzanie tanečných sústredení, vhodnú zvukovú a scénickú techniku a nové kroje. Po nácviku novej choreografie súbor prezentuje svoje nové dielo na folklórnom podujatí v Jahodnej . Predstavenie bude spojené s koncertom a tanečným domom so slovenskou ľudovou kapelou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nácvik a predvedenie nového tanečného diela detského folklórneho súboru Zsivajos. Medzi hlavné aktivity projektu patrí pravidelné nacvičovanie novej choreografie, organizovanie tanečných sústredení v kultúrnom dome, tanečný dom a koncert ľudovej kapely.

Miesto konania / kraj
Jahodná / Dunajská Streda

Termín konania
01.05.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Hlavný význam projektu spočíva v skutočnosti, že vytvára podmienky vedúce k profesionálnemu rastu a dlhodobej činnosti detského folklórneho súboru Zsivajos. Umožní kvalitatívny a osobnostný rast členov súboru ako aj vznik nového umeleckého diela - choreografie ľudového tanca . Nakoľko vedenie súboru sa usiluje o profesionálny rast, tento projekt má ambíciu byť významným odrazovým mostíkom do ďalšej etapy jeho činnosti. Nakoľko v súbore pracujú dve rôzne vekové skupiny detí, aj nácvik nového diela bude rozdielny. Skupina Malý Zsivajos plánuje nacvičovať choreografiu: Detské hry a tance z Poiplia pod vedením učiteľky, Mgr. Deniszy Varga. Skupina starších tanečníkov nacvičuje Tance z Medzobodrožia pod vedením učiteľky Mgr. Annamárie Konkoly. Choreografmi v obidvoch skupinách budú Mgr. Annamária Konkoly a Sándor Juhász mladší, ktorí sú uznanými choreografmi a pracovali už viacerými folklórnymi súbormi. Pravidelné týždenné trojhodinové nacvičovanie sa bude prebiehať v kultúrnom dome v Jahodnej, ako aj dvojdňové tanečné sústredenia plánované v mesiacoch jún, august, október a november 2019. Na sústredenia podľa možnosti pozveme ľudovú kapelu, aby si deti zvykli pri tanci na živú hudbu. Na nácvikoch si deti osvojujú prvky ľudového tanca, ľudové piesne a ľudové hry danej oblasti. Oboznamujú sa s ľudovou hudbou, zvykmi a krojom danej oblasti. K tomu patrí aj scénické oblečenie tanečníkov. Vybavenie súboru s ľudovými krojmi typickými pre danú oblasť je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného prezentovania tradičnej ľudovej kultúry, preto deťom zabezpečíme nové kroje. Pre zlepšenie podmienok na nácvikoch, sústredeniach a konečnej prezentácii nového diela je potrebný nákup nových mikrofónov pre tanečníkov a spevákov, pre ľudové kapely, ktoré sprevádzajú sústredenia, predstavenia a tanečný dom, ako aj nákup scénickej osvetľovacej techniky v kultúrnom dome. Predstavenie nového diela sa plánuje na december 2019, na predvianočný folklórny sviatok, kde okrem premiéry nového diela detského folklórneho súboru Zsivajos sa plánuje aj koncert slovenskej ľudovej kapely. Predstavenie a koncert bude spojený s tanečným domom, kde hudbu bude hrať tiež ľudová kapiela. Po premiére súbor prezentuje svoje nové tanečné dielo aj na iných folklórnych podujatiach a festivaloch v regióne a v iných regiónoch.

Názov prímateľa
Obec Jahodná

Celkový rozpočet:
4 350,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €