Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovesná jar v Martine - Slovenskí spisovatelia v zahraničí

Krátky opis
Slovesnú jar, tradičný festival slovenskej literatúry so spisovateľmi zo SR i so slovenskými autormi žijúcimi v zahraničí, organizuje ako hlavný usporiadateľ Matica slovenská v Martine v spolupráci aj so Spolkom slovenských spisovateľov. V roku 2019 pri stom výročí oživotvorenia Matice slovenskej, na základe zmluvy o spolupráci medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Maticou slovenskou, bude jeden programový blok "Slovenskí spisovatelia v zahraničí" zabezpečovať SSS.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovo a srdce

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
04.06.2019

Popis projektu

Pri príležitosti 100-ročnice oživotvorenia Matice slovenskej,

zakladateľke a dlhé desaťročia organizátorke najstaršieho

literárneho festivalu na Slovensku, ktorý v klasickom období

realizovala v súčinnosti so Zväzom (teraz Spolok) slovenských spisovateľov,

Vás pozývame na galaprogram

SLOVO A SRDCE

Štúdio Slovenského komorného divadla v Martine, Divadelná ul. 1

4. júna 2019 (utorok) o 19.00 hod.

V programe poprední spisovatelia z Bulharska, Českej republiky, Maďarska, Nemecka – Lužickí Srbi, Rumunska, Srbska a i. Hudobný hosť Martin Vetrák, umelecký prednes Michal Gazdík

Názov prímateľa
Spolok slovenských spisovateľov

Celkový rozpočet:
4 250,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €