Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní - finálna etapa

Krátky opis
Krajská knižnica v Žiline vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov zrealizovala projekt Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry - finálna etapa. Projekt vo významnej miere prispel k modernizácii a estetizácii priestorov študovne odbornej literatúry knižnice. V tejto etape realizácie bolo zakúpených spolu 14 knižničných regálov na časopisy, každý po 8 boxov, ktoré umožňujú uložiť a prezentovať až 112 titulov odborných periodík.
Fotogaléria
Názov podujatia
Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní Krajskej knižnice v Žiline

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
01.08.2018 - 31.03.2019

Popis projektu

Krajská knižnica v Žiline vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov zrealizovala projekt  Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry - finálna etapa.

Projekt vo významnej miere prispel k modernizácii a estetizácii priestorov študovne odbornej literatúry knižnice. 

V tejto etape realizácie bolo zakúpených spolu 14 knižničných regálov na časopisy, každý po 8 boxov, ktoré umožňujú uložiť a prezentovať až 112 titulov odborných periodík.

Názov prímateľa
Krajská knižnica v Žiline

Celkový rozpočet:
5 264,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €