Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mládež spieva 2019

Krátky opis
50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2019,ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným organizátorom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi sa uskutoční v dňoch 29. - 30. mája 2019 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi.
Fotogaléria
Názov podujatia
Mládež spieva 2019

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
29.05.2019 - 30.05.2019

Popis projektu

Srdečne Vás pozývame na celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku detských speváckych zborov Mládež spieva 2019, ktorej jubilejný 50. ročník sa uskutoční v dňoch 29. - 30. mája 2019 v Dome kultúry v Prievidzi.

Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným organizátorom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Záštitu nad podujatím prevzala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. 

Jubilejného ročníka sa zúčastní 13 detských speváckych zborov z celého Slovenskadomáci detský spevácky zbor Liberi Cantantes, ktorý pôsobí pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.

Hosťom prehliadky bude renomovaný Bratislavský chlapčenský zbor pod vedením víťazky projektu Slovenka roka Mgr. art. Magdalény Rovňákovej, Art.D.

Taktiež by sme Vám radi dali do pozornosti sprievodné podujatia prehliadky, ktorými sú Burza nôt, publikácií a CD albumov a workshop pre členov DSZ pod vedením významného prievidzského dirigenta PaedDr. Alfonza Poliaka, PhD, ako aj záverečný galakoncert podujatia s účasťou Orchestra ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. www.fpu.sk

Vstup na všetky podujatia je voľný.


Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
18 700,00 €

Výška podpory:
13 000,00 €