Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dizajn v texte a kontexte

Krátky opis
Vedecký článok O modernosti modernistického dizajnu, publikovaný v časopise Designum 1/2019, vychádza z výskumného projektu Dizajn v texte a kontexte. Zameriava sa na reformné modernizačné tendencie v kultúre bývania a umeleckopriemyselnej (dizajnérskej) produkcii od začiatku 20. storočia po medzivojnové obdobie v strednej a západnej Európe. V pôvodných textoch výtvarníkov a kritikov sleduje a interpretuje ideál „modernosti“ vo vzťahu ku koncepciám „ducha doby“ a "autonómnej tvorby".
Fotogaléria
Názov podujatia
O modernosti modernistického dizajnu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.12.2018 - 31.05.2019

Popis projektu

Vedecký článok O modernosti modernistického dizajnu, publikovaný v časopise Designum 1/2019, tematicky vychádza zo state „Modernosť“, ktorá je súčasťou výskumného projektu „Dizajn v texte a kontexte“. Článok sa zameriava na reformné modernizačné tendencie v kultúre bývania a umeleckopriemyselnej (dizajnérskej) produkcii od začiatku 20. storočia po medzivojnové obdobie v strednej a západnej Európe. V pôvodných teoreticko-kritických textoch architektov, umeleckopriemyselných tvorcov i kritikov z oblasti kultúry a hospodárstva sleduje kľúčový ideál modernizačného hnutia - „modernosť“. Skúma, ako je hodnota „modernosti“ v tejto dobe interpretovaná, ako je vzťahovaná k potrebám meniaceho sa každodenného života v mestskom prostredí a aké princípy sú z nej odvodzované pre tvorbu úžitkových predmetov. Ťažisko článku je postavené na interpretácii „modernosti“ vo vzťahu ku koncepciám „ducha doby“ a „autonómnej tvorby“ v oblasti umeleckého priemyslu. Tento kontext nachádzame v ranomodernistickej teórii Hermanna Muthesia a jeho ďalšie interpretácie sledujeme v textoch medzivojnovej československej kritiky. Cieľom článku i celého projektu je podnietiť v našom prostredí záujem o kritické uvažovanie o dizajne a vnímanie dizajnu v širšom kontexte materiálnej kultúry, sociálnej a kultúrnej histórie či technologického rozvoja. Prostriedkom je kritická analýza teórií a koncepcií dizajnu, ktoré sa ukazujú ako kľúčové pre históriu teórie a praxe dizajnu v našom prostredí.

Publikovaný článok obsahuje aj resumé v anglickom jazyku. 

Seneši Lutherová, Silvia: O modernosti modernistického dizajnu. In: Designum, roč. XXV., č. 1, (2019). ISSN 1335-034x. s. 62-67.

Názov prímateľa
Silvia Seneši Lutherová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 298,00 €