Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Centrum starej hudby – Schola

Krátky opis
Tvorivé dielne pre žiakov ZUŠ 14.–16. 5. Prednáška pre pedagógov 13.5. Záverečný koncert účastníkov tvorivých dielní 17. 5. Majstrovské kurzy pre študentov konzervatórií, HTF VŠMU a univerzít 20.–24.5., A.Häkkinen, A. Abramovich, M.C.Kiehr Koncerty lektorov majstrovských kurzov 22.5. A.Häkkinen (fortepiano) 24.5. A.Abramovich (lutna), M.C.Kiehr (spev) Majstrovský kurz „Mládežnícky barokový orchester“ 24 –25.5. P.Zajíček 26.5.2019 koncert Concertino verzus Concer
Fotogaléria
Názov podujatia
Centrum starej hudby - Schola

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
13.05.2019 - 26.05.2019

Popis projektu


Projekt Centrum starej hudby – Schola je novým projektom CSH po reorganizácii tradičných Dní starej hudby CSH vo


vlastnej organizácii sústredí na edukačné programy v projekte Centrum starej hudby – Schola, v rámci ktorého, pokračujúc s


už niekoľkoročným úspešným projektom Tvorivých dielní starej hudby v spolupráci so základnými umeleckými školami v


Bratislave a okolí (najmä s domácimi lektormi) a zahŕňa aj vyššie ročníky zamerané na výučbu profesionálnych hudobníkov


(konzervatóriá a HTF VŠMU) v rámci Majstrovských kurzov s poprednými interpretmi/pedagógmi zo zahraničia. Súčasťou


celého projektu budú aj verejné koncerty s účastníkmi dielní a kurzov, i s hosťujúcimi lektormi. Novinkou v rámci projektu


CSH – Schola bude zostavenie malého barokového orchestra z radov študentov konzervatórií a HTF VŠMU. Novinkou je aj


plánovaný interdisciplinárny projekt – prednáška pri príležitosti 500. výročia narodenia Leonarda da Vinci, v spolupráci s


GMB. Cieľové skupiny: deti a mládež; zámery a ciele: doplniť tradičnú, akademickú výučbu na hudobných učilištiach všetkých


kategórií o spoznávanie špecifických, historicky informovaných interpretačných zásad,kt.dodnes nie sú zakotvené v


osnovách štátneho programu umeleckých škôl SK.


Názov prímateľa
Centrum starej hudby

Celkový rozpočet:
19 700,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €