Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Con spirito 2019 - 39. ročník Hudobnej jari a Hudobnej jesene v Rimavskej Sobote

Krátky opis
Michal Matejčík počas štúdia na "Universität für Musik und darstellende Kunst Wien" sa zúčastnil na majstrovských kurzov a dostával angažmány ako orchestrálny hráč. Teraz sa venuje sólovému a orchestrálnemu hraniu, komornej hudbe a komponovaniu. Lucia Harvanová už počas bakalárskeho štúdia na VŠMU v Bratislave účinkovala ako sólistka so Slovenskou filharmóniou. Teraz ukončuje magisterské štúdium na „Konservatorium Wien Privatuniversität“ a je členkou orchestra Slovenskej filharmónie.
Fotogaléria
Názov podujatia
Con spirito 2019 - Hudobná jar v Rimavskej Sobote

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
31.05.2019

Popis projektu

Hudobná jar a jeseň je cyklickým podujatím, ktoré si v našom meste udržiava svoju tradíciu od roku 1980. Ročne sa snažíme realizovať osem umelecky kvalitných koncertov (Hudobná jar - 4 koncerty, Hudobná jeseň - 4 koncerty), ktoré sa uskutočnia v priestoroch Domu kultúry a v rímskokatolíckom kostole. Cieľom projektu je udržať kontinuitu koncertného života v meste, prezentácia pôvodnej a svetovej hudobnej tvorby nekomerčného charakteru a výchova náročnejšieho diváka. Za posledných päť rokov v rámci tohto podujatia MsKS usporiadalo 41koncertov vážnej hudby. Vystúpili u nás mladí talentovaní hudobníci (I.Farkaš, D.Hnat, D.Jókaiová, K.Samuelčík, V.Šranko, J.Fiala, Š.Szabó, P.Bogacz ml., T.Jakab), doma aj v zahraničí uznávaní interpreti vážnej hudby (M.Škuta, J.Palovičová, K.Mihalov, I.Gajan, R.Šebesta, J.Lupták, B. Lenko, D.Karvay, M.Arendárik, A.Antalová, M.Paľa, L.Fančovič) ale aj ikony slovenského interpretačného umenia (M.Lapšanský, P.Michalica, J.Podhoranský, M.Babjak). Veľký úspech mali hudobné telesá: Lotz trio, Moyzesovo a Muchovo kvarteto, Collegium Wartberg, Cluster Ensemble, Slovenský komorný orchester, Kaschauer Klezmer Band a hostia zo zahraničia: kvarteto Ad Libitum (MR), F.Ashumov, (Azerbajdžán), H.Goto a A.Yajima (Japonsko) a Á.Baráz (MR). Pripomenuli sme významné výročia známych hudobných skladateľov (I.Zeljenka, F.Liszt, R.Wagner, G.Verdi, B.Bartók). Vystupujúci umelci chvália naše publikum a oceňujú snahu udržať tradíciu koncertného života v našom regióne. Pri MsKS funguje Kruh priateľov vážnej hudby (má 52 členov z troch okresov: RA, LC, RS).

 

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota

Celkový rozpočet:
3 690,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €