Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Be SpectACTive! 2 - Divadelná Nitra (1. časť)

Krátky opis
Článok na stránke denníka Pravda.
Fotogaléria
Názov podujatia
Článok - internetová stránka denníka Pravda - Výzva pre slovenských umelcov na tvorbu

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
06.05.2019 - 17.06.2019

Popis projektu

Link: https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/511465-ukazte-nam-mravnost-vyzyva-divadelna-nitra-umelcov/?fbclid=IwAR16E4WgeRNdvuH8lU4A0ZFZM9lFab-OfBoOrgpoJKcwr30xK8ODlqnXwGQ" style="font-family: " open="" sans",="" "helvetica="" neue",="" helvetica,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 13px;="" font-weight:="" 200;"="">https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/511465-ukazte-nam-mravnost-vyzyva-divadelna-nitra-umelcov/?fbclid=IwAR16E4WgeRNdvuH8lU4A0ZFZM9lFab-OfBoOrgpoJKcwr30xK8ODlqnXwGQ" itemprop="headline" style="font-size: 3.6em; margin-top: 21px; margin-bottom: 10.5px; font-family: Lora, sans-serif; font-weight: 700; color: rgb(54, 54, 54); padding-bottom: 20px; letter-spacing: -0.075px;">Divadelná Nitra umelcom: Vytvorte vlastnú inscenáciu

 10.05.2019 07:00
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/511465-ukazte-nam-mravnost-vyzyva-divadelna-nitra-umelcov/?fbclid=IwAR16E4WgeRNdvuH8lU4A0ZFZM9lFab-OfBoOrgpoJKcwr30xK8ODlqnXwGQ" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="app_id=551502881548785&container_width=0&locale=sk_SK&sdk=joey&uri=https%3A%2F%2Fkultura.pravda.sk%2Fdivadlo%2Fclanok%2F511465-ukazte-nam-mravnost-vyzyva-divadelna-nitra-umelcov%2F" style="display: inline-block; position: relative; min-height: 30px; vertical-align: bottom;">
 
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/511465-ukazte-nam-mravnost-vyzyva-divadelna-nitra-umelcov/?fbclid=IwAR16E4WgeRNdvuH8lU4A0ZFZM9lFab-OfBoOrgpoJKcwr30xK8ODlqnXwGQ" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-show-faces="false" data-share="false" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="action=like&app_id=551502881548785&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fkultura.pravda.sk%2Fdivadlo%2Fclanok%2F511465-ukazte-nam-mravnost-vyzyva-divadelna-nitra-umelcov%2F&layout=button_count&locale=sk_SK&sdk=joey&share=false&show_faces=false&size=large" style="display: inline-block; position: relative; min-height: 30px; vertical-align: bottom;">
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/511465-ukazte-nam-mravnost-vyzyva-divadelna-nitra-umelcov/?fbclid=IwAR16E4WgeRNdvuH8lU4A0ZFZM9lFab-OfBoOrgpoJKcwr30xK8ODlqnXwGQ" style="color: rgb(54, 54, 54); font-family: " open="" sans",="" sans-serif;="" font-size:="" 15px;="" letter-spacing:="" -0.075px;"="">https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/511465-ukazte-nam-mravnost-vyzyva-divadelna-nitra-umelcov/?fbclid=IwAR16E4WgeRNdvuH8lU4A0ZFZM9lFab-OfBoOrgpoJKcwr30xK8ODlqnXwGQ" alt="Divadlo Andreja Bagara" style="max-width: 100%; width: 770.125px;">
Víťazná hra bude uvedená na festivale Divadelná Nitra 2020, ktorý sa koná aj na scéne Divadla Andreja Bagara.Autor: 

Asociácia Divadelná Nitra vyhlásila výzvu pre slovenských umelcov na naštudovanie divadelnej inscenácie, ktorá bude ich autorským dielom. Víťazná hra bude následne uvedená na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra 2020, ktorého hlavnou myšlienkou bude nová mravnosť.

Inscenácia má byť dielom tvorivého tímu maximálne šiestich divadelných, ale aj iných umelcov zo Slovenska, ktorí predložia svoj projekt do 17. júna. Zo zaslaných projektov vyberie Asociácia Divadelná Nitra v konzultácii s partnermi jeden umelecký tím, ktorý začne s prípravou inscenácie v novembri.

„Našou snahou je podporiť umeleckú tvorbu, ktorá nie je obmedzovaná predsudkami vo vzťahu k divákom. Naopak, malo by ísť o projekty, ktoré experimentujú s ich zapájaním. Napríklad pri výskume, zbere informácií, voľbe témy inscenácie a jej rozpracovaní formou diskusií s divákmi, ale aj v podobe účinkovania širšieho publika. Konkrétne formy už nechávame na zváženie tvorcom,“ vysvetlila Anna Šimončičová, manažérka projektu BeSpectACTive!, v rámci ktorého bude nová inscenácia pripravovaná.

Ako pripomenula, nové scénické dielo vznikne v spolupráci s ďalšími tromi zahraničnými partnermi, ktorí v roku 2020 poskytnú priestor na tvorivé pobyty v Írsku, Slovinsku a Belgicku. Výzva je určená umelcom, ktorí chcú prekročiť hranice Slovenska.

„Tri kreatívne zahraničné pobyty im prinesú nové skúsenosti, inšpiráciu i kontakty a veríme, že otvoria aj príležitosti pre ďalšiu spoluprácu v európskom prostredí. Zaväzujeme sa podporiť aj nasledujúcu prezentáciu inscenácie v zahraničí. S týmto cieľom plánujeme pozvať na festivalovú premiéru približne 30 reprezentantov významných európskych kultúrnych domov a podujatí,“ dodala Šimončičová.

Názov prímateľa
Asociácia Divadelná Nitra

Celkový rozpočet:
24 460,00 €

Výška podpory:
7 110,00 €