Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Be SpectACTive! 2 - Divadelná Nitra (1. časť)

Krátky opis
Článok na internetovej stránke MY Nitra (www.mynitra.sme.sk)
Fotogaléria
Názov podujatia
Výzva pre slovenských umelcov na tvorbu - MY Nitra

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
06.05.2019 - 17.06.2019

Popis projektu

Link: https://mynitra.sme.sk/c/22114317/divadelna-nitra-vyzva-na-medzinarodnu-inscenaciu.html" style="font-family: greta-light-normal; font-size: 16px;">https://mynitra.sme.sk/c/22114317/divadelna-nitra-vyzva-na-medzinarodnu-inscenaciu.html" class="js-article-title" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 3.8rem; line-height: 4.4rem; font-family: fedra-display-heavy; vertical-align: baseline;">Divadelná Nitra vyzvala umelcov na vytvorenie medzinárodnej inscenácie

Nové scénické dielo vznikne v spolupráci s tromi zahraničnými partnermi, ktorí poskytnú priestor na tvorivé rezidencie v Írsku, Slovinsku a Belgicku

https://mynitra.sme.sk/c/22114317/divadelna-nitra-vyzva-na-medzinarodnu-inscenaciu.html" class="fancybox-button" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(207, 37, 40); display: block; position: relative; overflow: hidden;">Ilustračná snímka. https://mynitra.sme.sk/c/22114317/divadelna-nitra-vyzva-na-medzinarodnu-inscenaciu.html" style="margin: 0px; padding: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; width: 2344px; display: block;">Ilustračná snímka. (Zdroj: BRAŇO KONEČNÝ)

https://mynitra.sme.sk/c/22114317/divadelna-nitra-vyzva-na-medzinarodnu-inscenaciu.html" target="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(207, 37, 40);">NITRA. Asociácia Divadelná Nitra vyhlásila výzvu pre divadelných a iných umelcov na Slovensku na naštudovanie divadelnej inscenácie pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020. Témou bude nová mravnosť.

Nové scénické dielo vznikne v spolupráci s tromi zahraničnými partnermi, ktorí v roku 2020 poskytnú priestor na tvorivé rezidencie. Pôjde o Dublin Theatre Festival v https://mynitra.sme.sk/c/22114317/divadelna-nitra-vyzva-na-medzinarodnu-inscenaciu.html" target="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(207, 37, 40);">Írsku, Plesni Theatre Ľubľana v Slovinsku a Centrum Buda v belgickom Kotrjiku. Uzávierka zaslania prihlášok je 17. júna.

Inscenácia má byť autorským dielom tvorivého tímu maximálne šiestich umelcov zo Slovenska – hercov, tanečníkov, výtvarníkov.

Zo zaslaných projektov vyberie Asociácia Divadelná Nitra po konzultácii s partnermi jeden umelecký tím, ktorý začne s prípravou inscenácie v novembri 2019, premiéru bude mať v septembri 2020 na festivale. Základnou požiadavkou na predkladané diela je participatívny charakter, ktorý by mal pomôcť k aktivizácii publika.

Pripravovaná medzinárodná inscenácia je jedným z kľúčových výstupov projektu BeSpectACTive!, do ktorého Asociácia Divadelná Nitra vstúpila koncom roka 2018. Medzinárodne uznávaný projekt vytváraný v sieti 19 európskych partnerov získal už po druhý raz podporu Európskej únie v programe Kreatívna Európa.

„Našou snahou je podporiť umeleckú tvorbu, ktorá nie je obmedzovaná predsudkami vo vzťahu k divákom. Naopak, malo by ísť o projekty, ktoré experimentujú s ich zapájaním,“ vysvetlila manažérka projektu BeSpectACTive! Anna Šimončičová.

Producenti pokryjú umeleckému tímu náklady spojené s prípravou a tvorbou scénického diela do výšky 20-tisíc eur a náklady spojené s rezidenciami. Vítané je spolufinancovanie projektu či nefinančný vklad zo strany umeleckého tímu.

Asociácia tiež poskytne manažérske a produkčné vedenie, priestorové a technické podmienky pre prezentáciu na Divadelnej Nitre. Zámerom je iniciovať takú umeleckú tvorbu na Slovensku, ktorá sa uplatní v medzinárodnom prostredí.

„Výzva je určená umelcom, ktorí chcú prekročiť hranice Slovenska. Zaväzujeme sa podporiť aj nasledujúcu prezentáciu inscenácie v zahraničí. S týmto cieľom plánujeme pozvať na festivalovú premiéru približne 30 reprezentantov významných európskych kultúrnych domov a podujatí,“ dodala Šimončičová.Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/22114317/divadelna-nitra-vyzva-na-medzinarodnu-inscenaciu.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 51, 153);">https://mynitra.sme.sk/c/22114317/divadelna-nitra-vyzva-na-medzinarodnu-inscenaciu.html" valign="top" style="background:#FAFAFA;padding:6.75pt 0cm 6.75pt 0cm">

Názov prímateľa
Asociácia Divadelná Nitra

Celkový rozpočet:
24 460,00 €

Výška podpory:
7 110,00 €