Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

EXKURZIA DO NESLOBODY

Krátky opis
Divadelný zážitkový výlet do fiktívneho sveta neslobody. Diváci prostredníctvom hraných situácií na vlastnej koži zažijú niektoré obmedzenia ľudských práv a osobných slobôd ako v totalite. Všetko s nádychom humoru v unikátnom retro-kabrioletovom autobuse s hercami/sprieVODCAMI. Cieľom exkurzie je, aby divák obohatený skúsenosťou s neslobodou nanovo prehodnotil význam slobody v spoločnosti aj pri najbližších voľbách.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kremnické divadlo v podzemí: EXKURZIA DO NESLOBODY (1. a 2. premiéra)

Miesto konania / kraj
Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Termín konania
30.09.2017

Popis projektu

Poulično-autobusová inscenácia sa uskutoční v rámci 2. ročníka Festivalu AMPLIÓN – Nový kabaret & pouličné umenie 2017 v centre Banskej Štiavnice. Viac na https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amplion.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3uiR9F5dtKZoaXArk_GAm2GmmvqGWT-KGhazrgNhnzC2hJ48sCy__lKuw&h=AT0NmU1OV9Lq7mhpDhAy-4GtTptLmtvY9KenTHBE22q0QQScOrAK1ifEAQ77EaOx7DfeSumA8BIVzxR3QiC6wjSrvI-qj8Q_hVkmCBwwXB6Mpyg3zFRQULyliQ5Zf5bo" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">www.amplion.eu.

13:00 – 15:00 I. premiéra
16:00 – 18:00 II.premiéra

Odchod z autobusovej zastávky na Radničnom námestí.

Napísanie scenára podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Jana Mikitková

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 649,00 €