Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nahrávka a vydanie partitúr Omší Ľudovíta Skalníka, O. Praem.

Krátky opis
V rámci nášho projektu, ktorý bol podporený z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia nahráme a vydáme CD nosiče a partitúry Omší P. Ľudovíta Skalníka, O. Praem. Skalník je zabudnutý slovenský skladateľ 19. storočia a v rámci projektu sa budeme snažiť predstaviť jeho život širokej verejnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Sv. omše z orchestrom

Miesto konania / kraj
Jasov / Košice-okolie

Termín konania
01.06.2019 - 30.01.2020

Popis projektu

Minulý rok sme si pripomenuli 170 rokov od chvíle, kedy tento svet opustil dnes skoro zabudnutý hudobný skladateľ nášho geografického priestoru, jasovský premonštrát, P. Ľudovít Skalník, O. Praem. Vďaka podpore z verejných zdrojov prostredníctvom Fondu na podporu umenia Nezisková organizácia Rádu premonštrátov - Opátstva Jasov môže začať s nahrávaním a vydaním CD nosiča a partitúr omšových kompozícií tohoto autora. Celý proces bude prebiehať od júna 2019 a slávnostné uvedenie do života je plánované na 7. decembra 2019 - na výročný deň smrti Ľudovíta Skalníka. Okrem nahrávania a procesov s ním spojených pozývame širokú verejnosť na 3 sv. omše do Jasova, pri ktorých postupne zaznejú jednotlivé omše: 15. augusta, 28. augusta a 29. augusta. Presné časy a ďalšie podrobnosti budú uvedené na webe Opátstva Jasov: http://www.opatstvojasov.sk">www.opatstvojasov.sk, na Facebookovom sídle Opátstva: Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov a na Instagramovom sídle: opatstvo_jasov. Na webovom sídle Opátstva vznikla sekcia Fond na podporu umenia, ktorá je venovaná tomuto projektu a jeho realizácii.

Všetkých srdečne pozývame na tieto aktivity a rovnako aj k sledovaniu zmienených kanálov. Ďakujeme za podporu a každú formu pomoci!

Názov prímateľa
Nezisková organizácia Rádu Premonštrátov - Opátstva Jasov, n. o.

Celkový rozpočet:
21 800,00 €

Výška podpory:
3 350,00 €