Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Poetické premeny - tvorivé dielne pre členov divadiel poézie

Krátky opis
Cyklus tvorivých dielní pre recitátorov stredných a vysokých škôl venujúcich sa umeleckému prednesu a práci v divadle poézie z okresov Prešov a Sabinov je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a režírovaní divadiel poézie. Cieľovou skupinou sú študenti stredných a vysokých škôl.
Fotogaléria
Názov podujatia
Deň v divadle s Poetickými premenami

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
16.11.2017

Popis projektu

Stretnutie študentov stredných škôl na  jednej z tvorivých dielní z cyklu tvorivých dielní Poetické premeny pod  názvom Deň v divadle s Poetickými premenami je určené recitátorom stredných a vysokých škôl z okresov Prešov a Sabinov venujúcich sa umeleckému prednesu a práci v divadle poézie . Jeho cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v umeleckom prednese a režírovaní divadiel poézie. 

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
1 300,00 €

Výška podpory:
1 200,00 €