Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Trafačka - Kultúra v bývalej trafostanici

Krátky opis
(rod)INÉ soboty je projekt založený na zážitkovom neformálnom vzdelávaní, ktorý podporuje aktívne trávenie voľného času detí a rodičov. Stretneme sa v Trafačke vždy prvú sobotu v mesiaci.
Fotogaléria
Názov podujatia
(rod)INÉsoboty #1: Keramická dielňa

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
01.05.2017 - 31.05.2017

Popis projektu

6.mája vás pozývame na KERAMICKÚ DIELŇU, na ktorej sa budeme učiť ako správne pripraviť hlinu na prácu, hniesť hlinu, odstrániť vzduchové bubliny, správne navlhčiť hlinu. následne sa s hlinou bude točiť na kruhu a modelovať pomocou valčekov a drevených nástrojov. 

Práca s hlinou rozvíja estetické cítenie, vnímanie vecí okolo seba. Pri práci s hlinou si deti rozvíjajú svoju priestorovú predstavivosť, učia sa zmenšovať reálne predmety v danej mierke. Rozvíjajú svoju maximálnu zručnosť a zistia svoje reálne možnosti, čo vedie k sebakritike a motivácii. Okrem iného sa pri tvorivých dielňach s hlinou upevňuje vzťah k tradíciám.

Lektor: Ivan Mada / https://business.facebook.com/KeramickaDielnaHemka/?business_id=1168039603278510" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1829671763924050&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A241579442984347%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" data-hovercard-obj-id="1829671763924050" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">Keramická dielňa Hemka 
Keramike a práce s hlinou sa venuje 5 rokov. Najväčšou záľubou je tvorba replík dobovej keramiky a keramika pálená ohňom. 

Vstup na dielne je zadarmo. 
Z verejných zdrojov podporil https://business.facebook.com/KeramickaDielnaHemka/?business_id=1168039603278510" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=1486436734982250&extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A241579442984347%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" data-hovercard-obj-id="1486436734982250" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
GALÉRIA TRAFAČKA

Celkový rozpočet:
17 950,00 €

Výška podpory:
16 000,00 €