Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tradičná svadba na hornom Spiši - terénny výskum

Krátky opis
Ľubovnianske múzeum v priebehu roka 2019 realizuje etnologický a etnografický terénny výskum, zameraný na tradičnú svadbu vo vybraných lokalitách okresu Stará Ľubovňa. Výskumná činnosť bude zameraná na zdokumentovanie štruktúry a priebehu predsvadobných a svadobných obyčají a prejavov obradového hudobného, tanečného folklóru, svadobného piesňového repertoáru, obradných rečí, komplexnejších dramatických prejavov, a to so zameraním na jej podoby v minulom storočí a v súčasnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Terénny výskum predsvadobných a svadobných obyčají a obradového folklóru vybraných lokalít okresu Stará Ľubovňa

Miesto konania / kraj
Stará Ľubovňa / Stará Ľubovňa

Termín konania
10.05.2019 - 31.12.2019

Popis projektu
Prvou etapou výskumnej činnosti je 10- dňový etnografický terénny výskum v obci Litmanová, ktorý bude Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni realizovať v spolupráci so študentmi 1. ročníka a pedagógmi Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Výskum bude zameraný na zber informácií o minulých a súčasných podobách vybraných aspektov predsvadobných a svadobných obyčají a obradového folklóru vo zvolenej lokalite. Etnografický výskum v obci Litmanová bude prebiehať v termíne od 10.5.2019 do 20.5.2019. Jeho pokračovaním bude terénny výskum v ďalších obciach okresu Stará Ľubovňa, so zameraním na minoritné skupiny obyvateľstva - rusínske, goralské, nemecké, ktorý budú v priebehu roka 2019 realizovať pracovníci Ľubovnianskeho múzea. Ide o lokality, kde je ešte možné zaznamenať prejavy obradového foklóru a svadobné obyčaje v ich archaickej podobe. 
Názov prímateľa
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Celkový rozpočet:
3 500,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €