Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Gelnický kľúč

Krátky opis
XV.ročník festivalu komornej hudby Gelnický kľúč je súťažný festival neprofesionálnych detských, mládežníckych a dospelých komorných telies. Prezentuje umeleckú činnosť základných umeleckých škôl a ich zameranie na komornú a orchestrálnu hru.
Fotogaléria
Názov podujatia
Gelnický kľúč/aktivity: Hlavná aktivita - súťaž v komornej hre, Vedľajšia aktivita - Tvorivá dielňa, História v obraze, Stena zážitkov

Miesto konania / kraj
Gelnica / Gelnica

Termín konania
31.05.2019

Popis projektu

Termín konania festivalu-31.05.2019. Zámerom festivalu je poskytnúť priestor a miesto, kde môžu deti a mládež rozvíjať svoje inštrumentálne schopnosti v zameraní na komornú hru, možnosť stretnutia odborníkov, spolupráca umeleckých škôl, zahraničná spolupráca s hudobnými školami. Prezentovať diela skladateľov komornej hudby. Poskytnúť príležitosť poznať rôznorodosť hudobných žánrov, nástrojového obsadenia komorných zoskupení či orchestrov. Pestovať ich vzťah k nekomerčnému umeniu a ku kultúre vôbec. Prezentovať prácu neprofesionálnych telies a orchestrov. Prispievať ku kultivovaniu prostredia mesta Gelnica. Ciele: rozvíjať zmysel a vzťah pre komornú hudbu, motivácia detí a mládeže k neustálemu muzikálnemu rastu a zdokonaľovaniu interpretačných schopností, rozvíjanie kreativity. Zvyšovanie odbornej úrovne pedagógov, participácia jednotlivých ZUŠ. Sprievodný program–tvorivá dielňa, výstava fotografií „História v obraze“, stena zážitkov. Hlavný program: súťažné kategórie: A–klasická hudba, B– tanečná, filmová, muzikálová. Umelecké výkony hodnotí odborná porota. Dramaturgickým a odborným garantom je Mgr. Slávka Pacholská. Výsledkom festivalu bude úspešné absolvovanie súťažného programu, zvládnutie trémy, podanie kvalitného výkonu, získanie nových priateľstiev,ale aj poznatkov,či skúseností.  Sprievodnými aktivitami sú : Tvorivá dielňa, ktorá sa zameriava na rozvoj orchestrálnej činnosti a poskytuje mládeži nové možnosti spolupráce s dirigentom, zoznamuje deti s prácou v orchestri, možnosť spolupráce s neprofesionálnym mládežníckym orchestrom Musica Iuvenalis z Košíc. Výstupom tvorivej dielne bude verejné vystúpenie počas festivalu. Ďalšou sprievodnou aktivitou je výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov festivalu "História v obraze". Poslednou sprievodnou aktivitou je "Stena zážitkov", kde môžu účastníci festivalu vyjadriť svoje dojmy a zážitky z festivalu.  Záver festivalu - vyhlásenie výsledkov a oceňovanie súťažiacich. Prínosy: efektívne využívanie voľného času detí a mládeže, a to umeleckou činnosťou v umeleckých školách, rozvoj a napĺňanie koncepcie viac žánrovosti festivalu a zvukovej viacfarebnosti telies,získavanie nových skúseností z orchestrálnej hry, komornej hudby, možnosť neformálneho vzdelávania mládeže - byť pozorovateľom a aktérom kultúrneho podujatia. Pre odbornú verejnosť je prínosom vytvorenie si obrazu o činnosti umeleckých škôl, o ich úrovni, o spolupráci. Pre pedagógov-rozšírenie svojich poznatkov a skúseností, prístup k novým hudobným materiálom. Prínos v sociálnej oblasti-miesto na spoločenské stretávanie ľudí, spoznávanie nových ľudí a vytváranie nových priateľstiev. V neposlednom rade festival kultúrne obohatí aj obyvateľov mesta a návštevníkov zoznámi s malebným historickým baníckym mestečkom Gelnica.

Názov prímateľa
Základná umelecká škola v Gelnici

Celkový rozpočet:
1 903,00 €

Výška podpory:
1 700,00 €