Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Šaffova ostroha 2019 - krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (Nitriansky kraj)

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci (pre Nitriansky kraj).
Fotogaléria
Názov podujatia
Šaffova ostroha 2019

Miesto konania / kraj
Jur nad Hronom / Levice

Termín konania
07.04.2019

Popis projektu

Podnietiť umeleckých vedúcich, choreografov a interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného materiálu - podnietiť interpretov k vyhľadávaniu nielen jednotlivých tanečných motívov, ale k vzťahu a zákonitostiam, ktoré sa prejavujú v pôvodných charakteristických motivických väzbách v motivických radoch a postupnostiach v tancoch ich pôvodných nositeľov - podnietiť interpretov k dôslednejšiemu naštudovaniu autentického tanca
s rešpektom a úctou k jeho pôvodnej forme i k pôvodným nositeľom - podnietiť interpretov k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného materiálu a je ho kvalitnému scénickému spracovaniu • podnietiť interpretov vo folklórnych súboroch a skupinách k aktívnejšiemu a kvalitnejšiemu tanečnému prejavu - odstrániť súťaživosť sólistov tanečníkov s tancami, ktoré sú zjavne časťou väčších rozsiahlejších tanečných kompozícií - predstaviť tvorivé prístupy tanečníkov v ľudovom tanečnom umení z blízkeho zahraničia. Spoluorganizátorom krajskej súťažnej prehliadky je Obec Jur nad Hronom.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
3 000,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €