Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Trvalky - krajská súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov (Nitriansky kraj)

Krátky opis
Realizácia postupovej súťaže a prehliadky na krajskej úrovni.
Fotogaléria
Názov podujatia
Trvalky.

Miesto konania / kraj
Želiezovce / Levice

Termín konania
12.04.2019

Popis projektu

Poslaním súťaže je:
- podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove
- viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov súborov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií
- poukazovať na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre
- využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre vedúcich súborov
- zachovávať štýlovosť a autenticitu. 

Cieľovou skupinou sú detské folklórne súbory pôsobiaci na území Nitrianskeho kraja. Súbory sa predstavia s ucelenými programami, zostavenými z programových celkov v časovom rozpätí 3 – 10 minút. Počet účastníkov súťaže z jedného súťažiaceho kolektívu je obmedzený na maximálne 40 osôb vrátane vedúcich a vodiča autobusu. Očakávame max. 5 - 7 súborov, nakoľko z regionálnej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť na krajskú úroveň jeden súťažný výkon. Realizátor a organizačný garant postupovej súťaže môže, na základe odporúčania príslušných odborných porôt, pozvať na krajskú súťaž aj ďalších ocenených z regionálnych kôl.


Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
4 200,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €