Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Be SpectACTive! 2 - Divadelná Nitra (1. časť)

Krátky opis
Asociácia Divadelná Nitra vyhlasuje výzvu pre divadelných a iných umelcov na Slovensku na naštudovanie divadelnej inscenácie pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020. Pripravovaná medzinárodná inscenácia je jedným z kľúčových výstupov projektu Be SpectACTive!, ktorý je zameraný na aktivizáciu publika a jeho participáciu na kultúrnom dianí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výzva pre slovenských umelcov na tvorbu

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
06.05.2019 - 17.06.2019

Popis projektu

Divadelná Nitra vyzýva slovenských umelcov k tvorbe inscenácie v rámci medzinárodného projektu

 

Asociácia Divadelná Nitra vyhlasuje výzvu pre divadelných a iných umelcov na Slovensku na naštudovanie divadelnej inscenácie pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2020. Nová inscenácia má byť autorským dielom tvorivého tímu maximálne šiestich divadelných, ale aj iných umelcov zo Slovenska (herci, tanečníci, výtvarníci), ktorí predložia svoj projekt do 17. júna 2019. Základnou požiadavkou na predkladané diela je participatívny charakter, ktorý by mal pomôcť k aktivizácii a rozvoju publika. Asociácia tak upozorní na publikum ako dôležitý inšpiratívny zdroj v kreatívnych procesoch, na čo sa v mnohých prípadoch zabúda. Zámerom organizátora je iniciovať projektom domácu umeleckú tvorbu, ktorá sa uplatní v medzinárodnom prostredí.

Producenti pokryjú umeleckému tímu náklady spojené s prípravou a tvorbou scénického diela a náklady spojené s rezidenciami. Pridanou hodnotou pre umelecký tím sú 3 zahraničné rezidencie u partnerov v Belgicku, Írsku a Slovinsku.

Pripravovaná medzinárodná inscenácia je jedným z kľúčových výstupov projektu Be SpectACTive!, ktorý je zameraný na aktivizáciu publika a jeho participáciu na kultúrnom dianí.

 

>>Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe a výzve. Ďalšie fotografie sú dostupné na: http://www.uschovna.cz/zasilka/MN7N23LP8MBIBLG2-EH9/http://www.uschovna.cz/zasilka/MN7N23LP8MBIBLG2-EH9/">http://www.uschovna.cz/zasilka/MN7N23LP8MBIBLG2-EH9/ style="font-family:" arial","sans-serif""="">

 

Budeme Vám vďační, ak nájdete vo svojich médiách priestor a napomôžete nám informovať o možnosti zapojiť sa do výzvy.  

Názov prímateľa
Asociácia Divadelná Nitra

Celkový rozpočet:
24 460,00 €

Výška podpory:
7 110,00 €