Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Be SpectACTive! 2 - Divadelná Nitra (1. časť)

Krátky opis
Mediálny výstup - Výzva na nábor členov Diváckej programovej rady na portáli PRservis.sk
Fotogaléria
Názov podujatia
Výzva na nábor členov Diváckej programovej rady

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
15.01.2019 - 15.02.2019

Popis projektu
Link: https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="font-size: 0.8rem; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" am-meta-meta="" style="box-sizing: inherit; font-size: 1em;">
15. januára 2019https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(255, 106, 0); touch-action: manipulation; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s, border-color 0.3s ease-in-out 0s, box-shadow 0.3s ease-in-out 0s, color 0.3s ease-in-out 0s, background 0.3s ease-in-out 0s;">PR správyhttps://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(255, 106, 0); touch-action: manipulation; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s, border-color 0.3s ease-in-out 0s, box-shadow 0.3s ease-in-out 0s, color 0.3s ease-in-out 0s, background 0.3s ease-in-out 0s;">Kultúrahttps://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(255, 106, 0); touch-action: manipulation; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s, border-color 0.3s ease-in-out 0s, box-shadow 0.3s ease-in-out 0s, color 0.3s ease-in-out 0s, background 0.3s ease-in-out 0s;">Divadlo https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" srcset="https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" 2x" class="avatar avatar-32 photo" height="32" width="32" style="box-sizing: inherit; display: block; max-width: 100%; height: auto;">od PRservis.skSITA https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(147, 149, 152); touch-action: manipulation; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s, border-color 0.3s ease-in-out 0s, box-shadow 0.3s ease-in-out 0s, color 0.3s ease-in-out 0s, background 0.3s ease-in-out 0s; margin-left: 1rem;"> Diskusia(https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s;">https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(147, 149, 152); touch-action: manipulation; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s, border-color 0.3s ease-in-out 0s, box-shadow 0.3s ease-in-out 0s, color 0.3s ease-in-out 0s, background 0.3s ease-in-out 0s; margin-left: 1rem;">)

Divadelná Nitra hľadá aktívnych divákov, ktorých zapojí do výberu programu

NITRA 15. januára 2019 – Chcete sa podieľať na príprave programu najväčšieho medzinárodného divadelného festivalu na Slovensku? Chcete sa vyjadriť k tomu, aké inscenácie sa predvedú stovkám divákov v  programe Divadelnej Nitry? Radi by ste nazreli do „zákulisia“ festivalového kurátorstva? A záleží Vám na tom, čo sa deje v meste, v ktorom žijete?

Asociácia Divadelná Nitra, hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, vydáva výzvu na zapojenie sa do Diváckej programovej rady.

Skupina 12 – 20 Nitrianok a Nitranov dostane príležitosť podieľať sa na výbere festivalového programu. V priebehu mesiacov február až jún 2019 absolvuje sedem stretnutí a viaceré diskusie s divadelnými odborníkmi a festivalovými tvorcami. Členovia novozaloženej Diváckej programovej rady budú sledovať nielen videozáznamy divadelných inscenácií, ale i živé predstavenia.

V závere pod vedením koordinátora odporučia štyri diela na zaradenie do programu Divadelnej Nitry 2019.  Na dramaturgickom výbere sa budú podieľať spolu s Radou kurátorov, teda profesionálmi zodpovedajúcimi za program festivalu. Spolu s nimi odkryjú zákulisie festivalovej dramaturgie a oboznámia sa s aktuálnou zahraničnou i slovenskou divadelnou scénou. V septembri 2019 sa táto skupina aktívnych Nitrianok a Nitranov zúčastní festivalu, na ktorom budú mať príležitosť konfrontovať svoje pozorovania v debatách nielen so slovenskými, ale i zahraničnými hosťami.

Výzva je otvorená pre všetkých občanov mesta Nitra, ale aj pre osoby so vzťahom k mestu, teda aj pre pracujúcich alebo študujúcich v Nitre.

„Členovia rady nemusia byť špeciálne divadelne vedomostne vybavení. Skôr by sme radi oslovili a zapojili ľudí, ktorí hľadajú niečo viac ako pohodlné sledovanie predstavení z hľadiska,“ vysvetľuje manažérka projektu Be SpectACTive! Anna Šimončičová.

Asociácia Divadelná Nitra má ambíciu zriadením Diváckej programovej rady reflektovať potreby a názory nitrianskych divákov, prispieť k aktivite a kultúrnej zodpovednosti občanov a dať im príležitosť pre  rozvoj, vyjadrenie názorov a aktívne trávenie voľného času v komunite.

„Týmto projektom nadväzujeme na doterajšie vzdelávacie aktivity Asociácie Divadelná Nitra. Pozornosť teraz obraciame na najnovší trend v práci s publikom v podobe tzv. participatívnej dramaturgie.  Tým posúvame doterajší pohľad z tvorby „pre“ diváka k tvorbe „spolu s“ divákom. Nasledujeme tak príklad mnohých svetových kultúrnych metropol, ktoré sa rozhodli pracovať s miestnymi komunitami,“ vysvetľuje Anna Šimončičová s tým, že snahou je etablovať Nitru v sieti moderných európskych kreatívnych miest.

„Divácka programová rada je aj pre nás, festivalových tvorcov, sľubným nástrojom a súčasne zrkadlom, ktoré nám umožní konfrontovať naše umelecké priority a názory s potrebami tých najdôležitejších – divákov. Veríme, že je to dobrý spôsob, ako sa dozvieme viac o tých, pre ktorých festival tvoríme, a najmä, že spoločne s nitrianskymi divákmi objavíme nové možnosti, ako neustále vystupovať z komfortnej festivalovej zóny, “ dodáva Anna Šimončičová.

Výzvu a praktické informácie k nej nájdete na https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: inherit; color: rgb(255, 106, 0); touch-action: manipulation; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s, border-color 0.3s ease-in-out 0s, box-shadow 0.3s ease-in-out 0s, color 0.3s ease-in-out 0s, background 0.3s ease-in-out 0s;">https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1rem;">Divácka programová rada je jedným z hlavných výstupov, ktorý prinesie štvorročný projekt BeSpectACTive!, ktorého súčasťou je aj Asociácia Divadelná Nitra. Medzinárodne uznávaný projekt vytváraný v sieti 19 európskych partnerov získal už po druhý raz podporu Európskej únie v programe Kreatívna Európa. Komunitne orientovaný projekt sprostredkuje v nasledujúcich štyroch rokoch rozsiahle aktivity, ktoré prispejú k účasti občanov na kultúrnom dianí v meste, ich aktivizácii, rozvoju publika i umeleckej tvorby a výmene kontaktov so zahraničím a výskumu v danej oblasti.

Výzva je sprístupnená od 15. 1. 2019 do 15. 2. 2019.

Viac projekte:

https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(255, 106, 0); touch-action: manipulation; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s, border-color 0.3s ease-in-out 0s, box-shadow 0.3s ease-in-out 0s, color 0.3s ease-in-out 0s, background 0.3s ease-in-out 0s;">https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1rem;">https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; color: rgb(255, 106, 0); touch-action: manipulation; transition: opacity 0.3s ease-in-out 0s, border-color 0.3s ease-in-out 0s, box-shadow 0.3s ease-in-out 0s, color 0.3s ease-in-out 0s, background 0.3s ease-in-out 0s;">https://www.prservis.sk/divadelna-nitra-hlada-aktivnych-divakov-ktorych-zapoji-do-vyberu-programu/" style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 1rem;">Pre ďalšie informácie kontaktujte manažérku projektu

Mgr. Anna Šimončičová, PhD., 0944 263 793, anna@nitrafest.sk

Názov prímateľa
Asociácia Divadelná Nitra

Celkový rozpočet:
24 460,00 €

Výška podpory:
7 110,00 €