Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Akvizícia knižničného fondu 2018

Krátky opis
Projekt z dotácií FPU 2018 sme propagovali na stránkach knižnice: http://www.kniznicapb.sk/aktuality/citatelia-si-najdu-v-kniznici-mnozstvo-novych-titulov.html?page_id=3473 na našich FB stránkach: http://www.kniznicapb.sk/aktuality/citatelia-si-najdu-v-kniznici-mnozstvo-novych-titulov.html?page_id=3473 v Považskobystrických novinkách - PBN č. 14 z 2. apríla 2019: http://www.kniznicapb.sk/aktuality/citatelia-si-najdu-v-kniznici-mnozstvo-novych-titulov.html?page_id=3473 a vo výročnej správe pre nášho zriaďovateľa - VÚC Trenčín.
Fotogaléria
Názov podujatia
Akvizícia knižničného fondu 2018

Miesto konania / kraj
Považská Bystrica / Považská Bystrica

Termín konania
01.08.2018 - 31.12.2018

Popis projektu

Považská knižnica v Považskej Bystrici dlhodobo verbálne zaznamenáva priaznivú odozvu zo strany čitateľov, predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl, tiež pedagógov všetkých typov škôl a tiež z radov ďalších. O dobrom výbere literatúry tiež svedčí veľa lajkov u propagovaných kníh, ktoré boli zverejňované priebežne počas celého obdobia trvania projektu ( august-december 2018) na našich FB stránkach . K štruktúre zakúpenej literatúry máme veľmi dobré a časté referencie podávané ústne hlavne od študentov z nášho aj Žilinského kraja, ktorí študujú vysoké školy nielen v SR, ale aj v Českej republike. Projekt nebol odborne reflektovaný.


Názov prímateľa
Považská knižnica v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
7 369,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €