Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

4. medzinárodná konferencia "Preklad z/do málo rozšírených jazykov" : Jazyk ako kultúrne dedičstvo

Krátky opis
Konferencia bude zameraná na analýzu súčasného stavu komunikácie v globálnom priestore a potrebu rozvíjania národných jazykov v záujme zachovania kultúrnych hodnôt spoločenstiev s menej rozšírenými jazykmi. Odbornou garantkou konferencie je prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. Konferencia sa bude konať s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Program 4. medzinárodnej konferencie "Preklad z/do málo rozšírených jazykov" : Jazyk ako kultúrne dedičstvo

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
24.11.2017 - 25.11.2017

Popis projektu

  

Tento projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia


                                                                                                                              V spolupráci s Literárnym fondom                                 

Program 4. medzinárodnej konferencie Preklad z/do málo rozšírených jazykov

Názov prímateľa
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

Celkový rozpočet:
7 029,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €