Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hudobné rozprávky a legendy

Krátky opis
Projekt umelecko-výchovného charakteru. Jeho zámerom je realizovať edukačnú aktivitu pre deti. Pôjde o kombináciu troch workshopov: hudobno-pohybového, literárno-dramatického a výtvarného, ktorých sa budú deti aktívne zúčastňovať pod vedením umeleckých pedagógov. Výsledkom bude spoločné vystúpenie. Zážitok zo vzájomnej tvorby bude sprostredkovaný predstavením rozprávkového hudobného príbehu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Indiánska rozprávka

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
16.11.2017

Popis projektu

Hudobný workshop určený žiakom predškolského alebo mladšieho školského veku. Realizovaný pre jednu alebo dve triedy (20 – 40 žiakov). Workshop pozostáva z dvoch častí: prvá, motivačná prezentuje prípravu na samotný priebeh starobylej legendy. Žiaci sa pod vedením lektora oboznámia s umeleckými činnosťami (spev, pohyb, tanec, rytmické a pohybové aktivity, verbálne vstupy), ktoré budú v druhej časti aktívne využívať. Zámerom je motivovať deti k aktívnej percepcii, ktorá je docielená ich vlastnou aktivitou, nasmerovanou k participácii, čím sa prehĺbi intenzita umeleckého zážitku. Žiaci dostanú príležitosť spoluvytvárať príbeh spolu s Rozprávačom, ktorý posúva dej starobylej legendy, Náčelníkom, ktorá sa o svoj kmeň príkladne stará a trojicou Bohov, ktorí držia ochrannú ruku na krajinou Indiánov. 

Názov prímateľa
Šušľavá mušľa

Celkový rozpočet:
2 619,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €