Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Znalosti a zručnosti spojené s chovom koní plemena Lipican ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry

Krátky opis
Cieľom projektu je výskum o znalostiach a zručnostiach spojených s chovom koní, ako súčasti oblasti NKD týkajúcej sa vedomostí o prírode, ale aj sviatkoch a rituáloch s ním spojených. Pomocou využitia klasických etnografických metód sa v ňom získavajú údaje o širšom kontexte tradičnej ľudovej kultúry, do ktorej je chov koní zasadený. Cieľovou skupinou je najširšom slova zmysle medzinárodná komunita chovateľov koní a ich okolie, či nimi dotknuté obyvateľstvo najmä v stredoeurópskom regióne.
Fotogaléria
Názov podujatia
Chov koní plemena Lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva - prezentácia výskumu

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
30.04.2019

Popis projektu

Chov koní plemena Lipican ako súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva - prezentácia výsledkov výskumu v rámci Odborného seminára Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave.

Znalosti a zručnosti spojené s chovom koní sú súčasťou tradičných ľudových vedomostí a zároveň v priebehu rokov podliehajú rôznym formám inovácie. Rozhodnutie robiť výskum týkajúci sa tejto oblasti tradičnej ľudovej kultúry aj v súvislosti s konkrétnou inštitúciou, ktorá je s prvkom tesne spätá, bolo inšpirované diskusiou, ktorú na jar roku 2017 rozpútalo rozhodovanie o zápise prvku Chov plemena koní Lipican v Topoľčiankach do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Diskusia sa viedla o tom, či podobný druh znalostí a zručností, ako aj rituálov či sviatkov (spojených s prírodou, resp. živými tvormi), má alebo nemá byť považovaný za súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Chápanie toho, čo patrí a čo nepatrí do oblasti NKD, je totiž podmienené lokálnymi inštitúciami, ako aj tradíciami vedeckého i spoločenského nazerania na problematiku a rovnako podlieha vývoju. Svoj výskum preto vnímam ako príspevok k diskusii o charaktere nazerania na nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku a k snahe rozšíriť jeho chápanie v súvislosti s moderným obsahom termínu. Výskum z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Ľubica Voľanská

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 472,00 €