Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2019

Krátky opis
Kreatívna tanečno-pohybová dielňa Planéta Tanec pre deti vo veku 4 až 6 rokov. Deti na nej zažívajú radosť z tanca a zároveň tancom spoznávajú samých seba a svet navôkol.Stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, imagináciu a tvorivé myslenie, citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela, neverbálne a verbálne sebavyjadrenie, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Planéta Tance

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
30.04.2019 - 25.06.2019

Popis projektu
Milí rodičia! Koncom apríla opätovne otvárame kreatívnu tanečno-pohybovú dielňu Planéta Tanec pre deti vo veku 4 až 6 rokov. Deti na nej zažívajú radosť z tanca a zároveň tancom spoznávajú samých seba a svet navôkol.

Organizátor: PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Tanečné stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, imagináciu a tvorivé myslenie, citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela, neverbálne a verbálne sebavyjadrenie, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu.

Termín: 30.04. - 25.06.2019
každý utorok v čase od 16.30 do 17:30
Miesto: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, 040 01 Košice (tanečná sála Black Box, 1.poschodie)

Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované Labanovou analýzou pohybu a Bartenieff Fundamentals. Deti sú tanečnou hodinou citlivo sprevádzané a usmerňované lektorkami.

Niekoľko tém, do ktorých sa s deťmi v rámci spoločne stráveného času ponoríme:
•Ja telo: vnímanie hraníc tela, jednotlivých častí tela a vnímanie osobného priestoru
•Pohyb v 3D priestore: orientácia v priestore, priestorové dráhy, úrovne, osi,
•Anatómia pre najmenších: skúmanie ľudskej kostry
•Dych a dotyk: prehĺbenie kinestetického vnímania
•Telo ako strom s koreňmi: práca so zemskou tiažou, uzemnením
•Slnečné centrum tela: zdroj pohybu, energie, práca s váhou
•Vo vlastnom tempe a čase: vnímanie časových aspektov pohybu
•Tvárne telo-tvorivá myseľ: práca s tvarovaním tela, tanečná improvizácia
•Tanec vo dvojici, tanec v skupine – pohybová komunikácia, kontakt a tolerancia

Info a prihlášky:
PST-Priestor Súčasného Tanca o.z.
pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095 (Michaela Sabolová)
cena za celý kurz: 30 €/dieťa
Minimálny počet detí na otvorenie kurzu je 6, maximálny 12.

Lektori:
Michaela Sabolová sa od scénickéhotanca dostala k súčasnému tancu a performatívnemu umeniu. Venuje sa tanečným aktivitám, ktoré zastrešuje iniciatíva PST-Priestor Súčasného Tanca o.z.. Je absolventkou bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika a školy Vedomého Pohybu Reny Milgrom (Praha, Česka republika). V súčasnosti je účastníčkou Certifikovaného vzdelávacieho programu Laban/Bartenieff Fundamentals studies (Berlín, Nemecko). Pri svojej práci prepája súčasný tanec s týmto somatickým systémom.

Ivana Rusnáková sa venovala scénickému tancu a spoločenským tancom. Posledné roky sa venuje súčasnému tancu a performatívnemu umeniu a prehlbuje si svoje znalosti účasťou na vzdelávacích pohybových workshopoch. Bola tanečnou interprétkou v tanečnom zoskupení Heeb.She v Košiciach.

PST - Priestor Súčasného tanca je iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice.

Pesnička a animovaný videoklip: Erik Sikora / https://www.facebook.com/dzumelec/" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">Džumelec
https://www.facebook.com/dzumelec/" style="font-family: inherit;">https://www.facebook.com/dzumelec/" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: inherit;">

FB Event: https://www.facebook.com/dzumelec/" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">https://www.facebook.com/dzumelec/" class="_63eo" lesslabel="Zobraziť menej" morelabel="Zobraziť ďalšie" href="https://www.facebook.com/dzumelec/" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; background: rgb(255, 255, 255); border-top: 1px solid rgb(235, 237, 240); display: block; padding: 12px 0px; text-align: center; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Zobraziť menej


Názov prímateľa
PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Celkový rozpočet:
5 225,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €