Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Banskoštiavnické kladivká 2019

Krátky opis
Klavírna súťaž Banskoštiavnické kladivká sa etablovala ako významná celoslovenská súťaž pre žiakov základných umeleckých škôl. Od svojho vzniku sa zameriava na slovenskú klavírnu tvorbu, a to najmä tvorbu mladých slovenských skladateľov, ktorá tvorí majoritnú časť požadovaného repertoáru. Súťaží sa v sólovej i v štvorručnej hre. Súťaž každoročne otvára klavírny koncert v predvečer súťaže, na ktorom sa okrem pozvaných koncertných klaviristov predstavuje aj laureát predchádzajúceho ročníka súťaže.
Fotogaléria
Názov podujatia
Banskoštiavnické kladivká 2019; Klavírny koncert

Miesto konania / kraj
Banská Štiavnica / Banská Štiavnica

Termín konania
06.05.2019 - 07.05.2019

Popis projektu

V roku 2019 organizuje ZUŠ v Banskej Štiavnici v spolupráci s OZ Priatelia Banskoštiavnickej ZUŠ už štvrtý ročník celoslovenskej klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká 2019.

Aktuálny ročník súťaže pokračuje v nastolených trendoch z minulých rokov a to v kategóriách v sólovej a štvorručnej hre. Súťaž opäť kladie dôraz na zaradenie slovenskej klavírnej tvorby do súťažného repertoáru.

Súťaž od svojho vzniku úzko spolupracuje s Akadémiou umení v Banskej Bystrici, ktorá každoročne udeľuje cenu Akadémie umení. Po úspešnom treťom ročníku sa ZUŠ v Banskej Štiavnici podarilo nadviazať spoluprácu aj so Slovenskou sekciou ISCM (Medzinárodné združenie pre súčasnú hudbu), ktorá bude od nasledujúceho ročníka takisto udeľovať špeciálnu cenu, a to za interpretáciu skladieb mladých slovenských skladateľov. V aktuálnom ročníku to bude za skladbu slovenského skladateľa Tomáša Boroša.

V súvislosti s udelením tejto ceny organizuje ZUŠ v Banskej Štiavnici s ISCM a InMusic o.z. odborný seminár – workshop pre učiteľov i žiakov zo ZUŠ. Seminár sa bude konať v januári 2019 a bude zameraný na klavírnu tvorbu pre deti Tomáša Boroša s ohľadom na vydanie jeho nového klavírneho cyklu Situations.

Súťaži aj v tomto roku bude predchádzať už dobre etablovaný koncert pozvaných umelcov.

Klavírna súťaž zasahuje prostredníctvom širokého spektra aktivít veľký rozsah cieľových skupín – od žiakov, ich učiteľov a pozorovateľov prostredníctvom súťaže a seminára až po širokú verejnosť prostredníctvom koncertov.

Názov prímateľa
Základná umelecká škola Banská Štiavnica

Celkový rozpočet:
4 050,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €