Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Komorné koncerty v slovenských mestách

Krátky opis
Klavírny recitál Ladislava Fančoviča vo Vrútkach bude venovaný hudobnému velikánovi Fredericovi Chopinovi (1810 - 1849).
Fotogaléria
Názov podujatia
Klavírny recitál - Frédéric Chopin / Ladislav Fančovič

Miesto konania / kraj
Vrútky / Martin

Termín konania
14.05.2019

Popis projektu

Koncert sa uskutoční v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach o 18:00 hod.
VSTUP VOĽNÝ

Účinkuje: Ladislav Fančovič - klavír
Program:
FREDERIC CHOPIN
Valčík Es dur op. 18
Valčík As dur op. 34/1
Valčík As dur op. 69/1
Valčík F dur op. 34/3
Valčík As dur op. 42
Scherzo č.1 h mol op. 20
Scherzo č.2. b mol op. 31
Scherzo č.3 cis mol op. 39
Scherzo č.4 E dur op. 54

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond" target="_blank">https://www.facebook.com/fondnapodporuumenia/">Fond na podporu umenia.

Ladislav Fančovič (*1980), slovenský klavirista, milovník starého džezu a nadšený saxofonista je dnes právom považovaný za špičkového predstaviteľa európskeho interpretačného umenia a zároveň patrí k najvšestrannejším umelcom na česko-slovenskej hudobnej scéne.

Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave pokračoval v štúdiu hry na klavír na Akadémii múzických umění v Praze (prof. Marián Lapšanský), Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (prof. Wolfgang Watzinger) a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (prof. Marián Lapšanský). Ako klavirista výnimočných schopností získal titul laureáta na viacerých domácich a medzinárodných súťažiach, napr. Mezinárodní klavírní soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních (ČR), Medzinárodná klavírna súťaž E. Nyiregyhaziho (Kraków, PL), Medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave a i. Svojím debutovým CD z roku 2006, ktoré popri Lisztovej Sonáte h mol obsahuje virtuózne Horowitzove a Cziffrove transkripcie, upútal pozornosť odbornej verejnosti svojím neobmedzeným hráčskym potenciálom a pestrosťou hudobného prejavu. Dnes je Ladislav Fančovič etablovaným sólistom a komorným hráčom, ktorého diskografiu tvorí viac než 20 titulov.

Ako renomovaný sólista, ktorého repertoár zahŕňa viac než 20 ťažiskových klavírnych koncertov 18. - 20. storočia, pravidelne vystupuje s viacerými českými, slovenskými a európskymi orchestrami, medzi ktoré patria PKF – Prague Philharmonia, Slovenská filharmónia, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Štátna filharmónia Košice, ŠKO Žilina, Slovenský komorný orchester, Filharmonia Zielona Góra, Solistes Europeéns Luxembourg, Bruno Walter Festival Orchestra, Pressburger Philharmoniker a i. Tieto koncertné príležitosti viedli k spolupráci s dirigentmi ako Ondrej Lenárd, Vladimír Válek, Friedrich Haider, František Vajnar, Jerzy Swoboda, Leoš Svárovský, Martin Leginus, Kirk Trevor, Justus Franz, Mário Košík, Zbyněk Müller, Jack Martin Händler a i.

Ladislav Fančovič v oblasti sólovej klavírnej tvorby siaha po veľmi náročných a zriedkavo hrávaných skladbách. Jeho výnimočné technické dispozície mu dovoľujú uvádzať či nahrávať tituly takých autorov ako Ernö Dohnányi, Leopold Godowsky, Grazyna Baczewicz, August Klughart, Ignaz Lachner, Hugo Kauder či Robert Kahn. Špeciálne miesto v tvorbe Ladislava Fančoviča zaujíma spolupráca s huslistom Milanom Paľom. Výsledkom spojenia týchto mimoriadnych interpretov je rastúca, odbornou kritikou oceňovaná séria nahrávok kompletných diel pre husle a klavír svetových autorov (Beethoven, Brahms, Grieg, Suchoň, Šostakovič, Bartók).
Ďalším nosným pilierom v tvorbe Ladislava Fančoviča predstavuje slovenská hudobná tvorba. Titul Slovak piano sonatas je premiérovou nahrávkou diel viacerých súčasných slovenských autorov ako napr. Ľubica Čekovská, Vladimír Šarišský, Ilja Zeljenka, Roman Berger a Jevgenij Iršai, s ktorým Ladislav Fančovič pravidelne spolupracuje. Prirodzeným výsledkom tejto tvorivej spolupráce je množstvo dedikovaných klavírnych diel a celá rada komorných projektov.
Ladislav Fančovič je stálym členom komorných zoskupení Hugo Kauder Trio, Faces Piano Trio a The Berger Trio. Ich repertoár sa vyznačuje veľmi širokým záberom - od klasikov 18. a 19. storočia až po súčasnú hudbu či uvádzanie hudby neznámych, zabudnutých skladateľov, ale aj domácich autorov. The Berger Trio nesie názov podľa slovenského skladateľa Romana Bergera, s ktorým členovia tria dlhodobo umelecky spolupracujú a ktorého skladby spoločnosť NAXOS vydala v roku 2015 pod názvom Berger: Pathetique.
Ako klavirista, ktorý hľadá hudobné vyjadrenie aj mimo vážnej hudby, zhmotnil Ladislav Fančovič svoj vzťah k starému džezu založením vlastného swingového orchestra Fats Jazz Band. Pod jeho umeleckým vedením hrá Fats Jazz Band autentickú hudbu 30. a 40. rokov 20. storočia z americkej, anglickej, nemeckej, ale i domácej proveniencie. Autentické vystúpenia Fats Jazz Bandu sú obohatené hrou na originálne historické nástroje z 30. rokov. Vášeň pre tieto nástroje viedla Ladislava Fančoviča k rozšíreniu svojho pôsobenia aj o hru na saxofón. V roku 2014 založil saxofónové kvarteto Saxophone Syncopators, ktorého repertoárom sú originálne aranžmány ragtime z rokov 1910 – 1920, skladby vážnej hudby pochádzajúce z rovnakého obdobia, ale aj diela súčasných autorov, ktoré boli skomponované priamo pre Saxophone Syncopators.

Názov prímateľa
Občianske združenie Spoločnosť priateľov dobrej hudby

Celkový rozpočet:
17 377,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €