Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Centrum umenia a kreativity

Krátky opis
Repríza inscenácie Pastierska symfónia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Pastierska symfónia

Miesto konania / kraj
Bátovce / Levice

Termín konania
08.05.2019

Popis projektu

Scénická esej Pastierska symfónia vznikala na základe tém, ktoré ponúka klasická slovenská dráma z minulého storočia odohrávajúca sa v prostredí Demänovskej doliny – Bačova žena. Príbeh hrdinov zo Stodolovej reemigračnej drámy sa v kompozícii Divadla Pôtoň transformuje do prúdu asociatívnych obrazov národnej a kultúrnej identity, mytológie a kolektívnej pamäte. Krátka lokálna legenda sa premieňa na správu o civilizácii. Civilizácii, ktorá zostala zakliesnená nielen v geografickom, ale najmä v myšlienkovom a hodnotovom mŕtvom bode, na rázcestí medzi zánikom a znovuzrodením. Scénická esej odkazuje na vzťah človeka k prírode, tradíciám, kultúre, náboženstvu a rituálom, obnažuje národnú pamäť, folkloristický sentiment a úpornú snahu zachovávať pozostatky našej predhistórie. Rekonštrukcia minulosti sa prelína s analýzou prítomnosti a na pozadí starého defragmentovaného príbehu prebieha konfrontácia so súčasnosťou.

Réžia: Iveta Ditte Jurčová
Autori projektu: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová
Dramaturgia: Marek Godovič
Libreto: Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Katarína Caková
Pohybová spolupráca: Robo Nižník
Hlasová príprava: Ivana Mer
Hudba: Ivana Mer & Cristian Estrella
Produkcia: Monika Škojcová, Michal Ditte, Kristína Rigerová
Svetelný dizajn: Michal Ditte
Výtvarný koncept: Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová
Výtvarná realizácia: Katarína Caková
Technická realizácia: Horácké divadlo Jihlava, Hliníkové konštrukcie, s.r.o.
Výroba kostýmov: Horácké divadlo Jihlava a Elena Maťová
Účinkujú: Ľubomír Bukový, Ela Lehotská, Robo Nižník, Natália Puklušová,
Ľubomír Raši

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.poton.sk%2Fpastierska-symfonia%3Ffbclid%3DIwAR1dpLcszI0bFlf4bGgLr2gTaFQhukw4-vWpyLOdWW3Si9hbufD8ckDUwhs&h=AT22ithzjPbd6vRaltUl3aAQmS_9-2uZZyFXgS9BmiJCBpRMehovjxh3T8FY87Xht3hZXPjdWTRz_-Nk4J9b_NcnareQ__IhcMLv8OcIMiYJMBj4eBYRq8HKnuemA6K9" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">www.poton.sk/pastierska-symfonia

Vstupenky: https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.poton.sk%2Fpastierska-symfonia%3Ffbclid%3DIwAR1dpLcszI0bFlf4bGgLr2gTaFQhukw4-vWpyLOdWW3Si9hbufD8ckDUwhs&h=AT22ithzjPbd6vRaltUl3aAQmS_9-2uZZyFXgS9BmiJCBpRMehovjxh3T8FY87Xht3hZXPjdWTRz_-Nk4J9b_NcnareQ__IhcMLv8OcIMiYJMBj4eBYRq8HKnuemA6K9" rel="nofollow noopener" data-lynx-mode="hover" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.poton.sk%2Fpastierska-symfonia%3Ffbclid%3DIwAR1dpLcszI0bFlf4bGgLr2gTaFQhukw4-vWpyLOdWW3Si9hbufD8ckDUwhs&h=AT22ithzjPbd6vRaltUl3aAQmS_9-2uZZyFXgS9BmiJCBpRMehovjxh3T8FY87Xht3hZXPjdWTRz_-Nk4J9b_NcnareQ__IhcMLv8OcIMiYJMBj4eBYRq8HKnuemA6K9" style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap;">
Projekt z verejných zdrojov podporil https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.poton.sk%2Fpastierska-symfonia%3Ffbclid%3DIwAR1dpLcszI0bFlf4bGgLr2gTaFQhukw4-vWpyLOdWW3Si9hbufD8ckDUwhs&h=AT22ithzjPbd6vRaltUl3aAQmS_9-2uZZyFXgS9BmiJCBpRMehovjxh3T8FY87Xht3hZXPjdWTRz_-Nk4J9b_NcnareQ__IhcMLv8OcIMiYJMBj4eBYRq8HKnuemA6K9" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fond na podporu umenia.
Hlavným partnerom inscenácie je https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.poton.sk%2Fpastierska-symfonia%3Ffbclid%3DIwAR1dpLcszI0bFlf4bGgLr2gTaFQhukw4-vWpyLOdWW3Si9hbufD8ckDUwhs&h=AT22ithzjPbd6vRaltUl3aAQmS_9-2uZZyFXgS9BmiJCBpRMehovjxh3T8FY87Xht3hZXPjdWTRz_-Nk4J9b_NcnareQ__IhcMLv8OcIMiYJMBj4eBYRq8HKnuemA6K9" style="color: rgb(54, 88, 153); cursor: pointer; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);">Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Pôtoň

Celkový rozpočet:
95 700,00 €

Výška podpory:
70 000,00 €