Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Paleodielňa

Krátky opis
Paleodielne sú tvorivé dielne primárne určené žiakom základných a stredných škôl, na ktorých sa žiaci oboznámia s niektorými najstaršími technológiami od praveku po začiatok staroveku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Paleodielne

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
16.04.2019 - 27.06.2019

Popis projektu

Harmonogram tvorivých dielní:


16.04.2019 - Gymnázium na ul. L. Sáru

17.04.2019 - ZŠ Beňovského

25.04. 2019 - poslucháči FFUK odbor dejepis

29.04.2019 - ZŠ Beňovského

30.04.2019 - ZŠ Dubová

06.05.2019 - Základná evanjelická škola Palisády

07.05.2019 - ZŠ Malokarpatské námestie

21.05.2019 - Gymnázium Metodova

22.05.2019 - Gymnázium Metodova

11.06.2019 - Spojená škola Tilgenerova

12.06.2019 - ZŠ DudovaNázov prímateľa
STARTECH - Staré technológie

Celkový rozpočet:
5 273,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €