Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Krátky opis
Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, podporuje ich súťaživosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
65. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PODJAVORINSKEJ BZINCE, krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí

Miesto konania / kraj
Bzince pod Javorinou / Nové Mesto nad Váhom

Termín konania
25.04.2019

Popis projektu
Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
3 690,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €