Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slovensko číta českým deťom

Krátky opis
Slovenskí spisovatelia, ilustrátori, herci a osobnosti verejného života čítali českým deťom zo svojich obľúbených kníh v rámci Festivalu českej a slovenskej tvorby pre deti v Prahe.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slovensko číta českým deťom

Miesto konania
Česká republika

Termín konania
08.11.2017

Popis projektu

V Prahe sme predstavili  slovenskú tvorbu pre deti  spisovateľov  D. Heviera,  J. Uličianskeho, R. Brata, P. Nagyovej Džerengovej  a detské knihy vydavateľstva Buvik.  Do komunikácie s čítajúcimi hosťami -  veľvyslancom SR v ČR  J.E. Petrom Weissom,  R. Bratom, P. Nagyovou Džerengovou, B. Krajč Zamiškovou, R. Trsťanom a M. Valom sme zapojili deti a vznikol  tak interaktívny zážitok s priamym kontaktom, rozhovormi s hosťami a realizovali sme aj samostatné  workshopy . České deti, ktorým chýba priamy kontakt so slovenskou literatúrou mali možnosť osobného stretnutia nielen so slovenčinou ale aj s autormi, ilustrátormi a vydavateľom.


Názov prímateľa
CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

Celkový rozpočet:
7 000,00 €

Výška podpory:
4 500,00 €