Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

LALA EXPERIANCE

Krátky opis
Hlavnou aktivitou projektu je séria 4 workshopov na témy autorských práv, účtovníctva, fungovania vydavateľstiev a zahraničných showcase festivalov, so zámerom postupnej profesionalizácie hudobnej scény na Slovensku. Cieľom je poskytnúť informácie, nové riešenia, techniky a stratégie a podnietiť diskusiu na témy hudobného manažmentu. Dlhodobým zámerom je vytvorenie pravidelného vzdelávacieho formátu a dosiahnutie kontinuity a udržateľnosti vzdelávania v oblasti.
Fotogaléria
Názov podujatia
LALA EXPERIENCE: Účtovníctvo pre hudobníkov

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.10.2017 - 31.10.2017

Popis projektu

 - logo FPU bude použité na grafických vizuáloch ako "hlavný partner projektu"
- formy grafických vizuálov - online bannery použité na webe www.musicexport.sk, Facebook bannery, tlačené letáky na mieste podujatia
- v textovej pozvánke v mailovej komunikácii, na Facebook udalostiach, v tlačových správach, v dotazníkoch a prezenčných listinách bude vždy uvedené, že hudobný workshop "z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia"

Názov prímateľa
LALA Slovak Music Export

Celkový rozpočet:
2 970,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €