Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Detský slovenský muzikál pre deti od detí

Krátky opis
Žáner muzikál je v súčasnej dobe veľmi populárny. Spája všetky zložky umenia ako hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Uvedené zložky sa učia aj na našej škole, preto chceme prostredníctvom takejto realizácie poskytovať deťom pútavý spôsob nadobúdania vedomostí a zároveň ich uplatňovať priamo v praxi. Výsledkom práce je muzikálové predstavenie za sprievodu školského orchestra, ktoré je určené pre deti od detí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Detský slovenský muzikál od detí pre deti- repríza muzikálu "Dievčatko so zápalkami" pre žiakov materských škôl.

Miesto konania / kraj
Hriňová / Detva

Termín konania
05.04.2019

Popis projektu

Žáner muzikál je v súčasnej dobe veľmi populárny. Spája všetky zložky umenia ako hudba, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Uvedené zložky sa učia aj na našej škole, preto chceme prostredníctvom takejto realizácie poskytovať deťom pútavý spôsob nadobúdania vedomostí a zároveň ich uplatňovať priamo v praxi. Touto činnosťou dochádza k vzájomnej spolupráci všetkých odborov čo zároveň posilňuje aj sociálne vzťahy medzi deťmi. Výsledkom práce je muzikálové predstavenie za sprievodu školského orchestra, ktoré je určené pre deti od detí. Deti v ZUŠ trávia svoj voľný čas zmysluplne, získavajú nové vedomosti a zároveň vychovávajú ku kultúrnemu cíteniu aj ďalšie deti, pre ktoré je predstavenie určené. Výsledkom projektu je novovzniknutý detský slovenský rozprávkový muzikál s názvom "Dievčatko so zápalkami", deťmi interpretované dielo určené pre detského diváka a pre širokú verejnosť.

Názov prímateľa
Rodičovské združenie Malí umelci

Celkový rozpočet:
2 300,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €