Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

„Jak z plného koša slivák“ - 45. výročie Detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy

Krátky opis
Detský folklórny súbor Kopaničiarik predstaví v dňoch 24. – 25. 11 .2017 autorský program pod názvom „Jak z plného koša slivák“ prezentujúci tanečné a hudobné tradície myjavského regiónu – kraja slivkových kopaníc. Zároveň tento program bude prezentovaný aj pri príležitosti 45. výročia založenia súboru. Program je určený širokej verejnosti, ale i členskej základni DFS Kopaničiarik s terajšími i bývalými členmi súboru. Všetkých srdečne pozívame.
Fotogaléria
Názov podujatia
„Jak z plného koša slivák“

Miesto konania / kraj
Myjava / Myjava

Termín konania
24.11.2017 - 25.11.2017

Popis projektu

Projekt „Jak z plného koša slivák“ je autorským umeleckým dielom vo forme komponovaného programu zahŕňajúceho autorské choreografie z jednotlivých mikroregiónov myjavského regiónu, prioritne územia tzv. Veľkej Myjavy, v rozsahu cca. 90 min. Program je umeleckým náhľadom do sveta, života a myšlienok detí a mládeže myjavského regiónu v tradičnej rodine v minulosti s využitím súčasných režijných a scénicko-technických možností profesionálnej javiskovej techniky. Poukazuje na detské i tanečné hry a zábavky z hrového a tanečného repertoáru. Predovšetkým však na dôležitosť samotnej spoločnej hry najmä v súčasnom pretechnizovanom svete, ako aj na dôležitosť pracovných povinností v živote dieťaťa. V programe budú zahrnuté rôzne hrové a tanečné príležitosti i školské a pracovné povinnosti detí na kopaniciach i remeselníckych detí v meste Myjava počas kalendárneho roka v období 19. a zač. 20. storočia. Program bude vystavaný z novovytvorených autorských choreografií čerpajúcich námety a dejové línie vychádzajúce z prostredia tradičného života myjavského regiónu v podaní členov detského folklórneho súboru Kopaničiarik z Myjavy. Tento fakt je pre tvorbu súboru veľmi zásadný, nakoľko v poslednom desaťročí prezentoval predovšetkým staršiu choreografickú tvorbu. Program bude zároveň prezentovaný aj pri príležitosti 45. Výročia založenia súboru.

Názov prímateľa
Základná umelecká škola Partizánska 290/17 Myjava

Celkový rozpočet:
12 600,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €