Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Hviezdoslavov Kubín - 65.ročník, krajské kolo súťaže pre recitátorov IV. - V. kategória

Krátky opis
Krajská ( Nitriansky kraj ) recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy v štvrtej a piatej kategórii .
Fotogaléria
Názov podujatia
65.Hviezdoslavov Kubín IV.,V. kategória krajské kolo

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
17.04.2019

Popis projektu

Krajská súťaž recitátorov v prednese poézie a prózy v štvrtej a piatej kategórii, t. j .: IV. kategória :žiaci 1.-4. ročníka stredných škôl, 5.-8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane a V. kategória : študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5.-6.ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
2 500,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €