Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania - ako nestratiť detského čitateľa alebo ako sa nestratiť v detskej literatúre - 3. vzdelávací cyklus

Krátky opis
Literárno hudobno-výtvarno-pohybové workshopy sú zamerané na tvorivé a hravé čítanie kvalitnej detskej literatúry spojené s dramatizáciou textu alebo inscenovaným čítaním.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zázračné kľúče od hravého čítania

Miesto konania / kraj
Beňuš / Brezno

Termín konania
08.03.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Cyklus vzdelávacích workshopov je prioritne určený na prácu s detským čitateľom na 1. stupni ZŠ v jednotlivých regiónoch Slovenska, nevynímajúc malotriedne, špeciálne školy,  školy a knižnice pracujúce s rómskymi deťmi.

Vycestovanie do regiónov je možné vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
18 500,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €