Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Reprízy, diskusie, workshopy divadla NOMANTINELS s témami ľudských práv

Krátky opis
rispieť k pozitívnemu zviditeľňovaniu LGBTI ľudí a tolerancie rôznych menšín v spoločnosti prostredníctvo repríz divadla a odborných diskusií s expertmi na ľudské práva a divadlo; tiež komunikovať tému násilia na ženách; rozpútať diskusiu medzi mladými ľuďmi (SŠ a VŠ) a širokou verejnosťou o problémoch LGBTI ľudí s cieľom ovplyvnenia verejnej mienky
Fotogaléria
Názov podujatia
Workshop (Vy) tvorím angažované divadlo 2

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
12.11.2017

Popis projektu

Čo je to angažované, čo politické, čo dokumentárne divadlo?
Je queer divadlo nevyhnutne angažované?

Počas celodenného worskhopu, ktorý organizuje Divadlo NoMantinels vytvoríte koncept angažovaného divadla s témami a problémami, ktoré vás najviac zaujímajú.

Na workshope dotvorí postavy, ktoré reflektujú bežný život majority, ale aj marginalizovaných skupín, so zameraním na LGBTI. Získate faktografické a empirické vyjadrenia na spoločenské témy, zistíte, ako je angažované divadlo vnímané v úzkom okruhu ľudí.
Z tohto materiálu skúsite pod vedením lektorov, Andreja Kuruca a Sandry Polovkovej, vytvoriť koncept vlastnej divadelnej inscenácie a ďalej ho rozpracovať.

Názov prímateľa
NOMANTINELS

Celkový rozpočet:
4 330,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €