Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Moje nie zlu - 16.ročník krajskej súťaže v tvorbe komiksových príbehov

Krátky opis
Cieľom projektu je rozvíjať a podporiť autorskú tvorbu komiksových príbehov u mladých autorov.Rozvíjať literárne a výtvarné cítenie detí,využiť komiks ako médium,ktoré dokáže sprostredkovať rôzne posolstvá detí, formovaťich postoje ,upriamiť pozornosť na pozitívne hodnoty ľudského života ,rozvíjať fantáziu a komunikačné schopnosti,dať priestor individuálnej i tímovej tvorbe detí prostredníctvom jednotlivých zložiek komiksu
Fotogaléria
Názov podujatia
Moje nie zlu -krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
04.02.2019 - 07.06.2019

Popis projektu

DJZ - útvar osvetovej činnosti už šestnásť rokov organizuje krajskú súťaž v tvorbe komiksových príbehov Moje nie zlu.Projekt sa teší veľkému záujmu detí i pedagógov Do súťaže sa zapojí ročne priemerne 250 detí.Realizuje sa v dvoch vekových kategóriach, I.kategória - žiaci 2. - 5.ročníka,II.kategória žiaci 6.-9. ročníka.Komiks je typom synkretického umenia,je produktom symbiózy,či vzájomného prepojenia zložky výtvarnej,slovesnej a dramatickej,čo je zaujímavé pre detskú individuálnu i tímovú tvorbu.Vyhodnotenie súťaže,vernisáž a sprístupnenie výstavy verejnosti sa koná v mesiaci jún v Priestoroch DJZ v Prešove.
Cieľom projektu je rozvíjať a podporiť autorskú tvorbu komiksových príbehov u mladých autorov.Rozvíjať literárne a výtvarné cítenie detí,využiť komiks ako médium,ktoré dokáže sprostredkovať rôzne posolstvá detí, formovať ich postoje ,upriamiť pozornosť na pozitívne hodnoty ľudského života ,rozvíjať fantáziu a komunikačné schopnosti,dať priestor individuálnej i tímovej tvorbe detí prostredníctvom jednotlivých zložiek komiksu.

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
1 760,00 €

Výška podpory:
1 660,00 €