Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
workshopy organizované pre deti, mládež a dospelých v Krajskom osvetovom stredisku na témy: - nová rétorika /označenie pre súčasnú rétoriku/, ktorá rečníctvo chápe ako druh konverzácie s väčším počtom ľudí, - možnosti hodnotenia reči z oboch pólov, teda z pozície rečníka a aj poslucháča; - tvorba rečníckeho prejavu
Fotogaléria
Názov podujatia
Štúrovo rečnenie - workshopy

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
15.04.2019 - 29.04.2019

Popis projektu

15.4.2019 a 29.4.2019 o 9.00  

workshopy pre deti, mládež a dospelých na témy:

 nová rétorika /označenie pre súčasnú rétoriku/, ktorá rečníctvo chápe ako druh konverzácie s väčším počtom ľudí,

      -  možnosti hodnotenia reči z oboch pólov, teda z pozície rečníka a aj poslucháča;

      -  tvorba rečníckeho prejavu

 

Lektori:

Mgr. art. Barbora Špániková, Mgr. Mariana Hrašková, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD.

 

uzávierka prihlášok: 5.apríl  2019, 19. apríl 2019

Workshopy sú organizované pre celý Nitriansky kraj - Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce a Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €